Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

För föräldrar

Behöver ditt barn extra stöd? Här får du tips på böcker som hjälper dig att stötta vid särskilda behov. Hela vårt utbud för föräldrar hittar du här.

Behöver ditt barn extra stöd? Här får du tips på böcker som hjälper dig att stötta vid särskilda behov. Hela vårt utbud för föräldrar hittar du här.

Handböcker

Handböcker

Lärpocket handböcker

Lättlästa men utbildande och informativa pocketböcker om olika svårigheter som kan påverka eleven, t ex dyskalkyli, problem med läsinlärning eller ADHD. Men också områden som är viktiga för att stärka eleven, t ex vikten av högläsning eller konsten att läsa faktatexter. Handböcker för föräldrar och skolpersonal.

Lärpocket Alla kan lära sig läsa och skriva
Lärpocket Alla kan lära sig matematik
Lärpocket Att arbeta som elevassistent
Lärpocket Den meningsfulla högläsningen
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Lärpocket Elever med särskild begåvning
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Lärpocket Förstå och arbeta med språkstörning
Lärpocket Introverta elever
Lärpocket Konsten att läsa faktatexter
Lärpocket Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Lärpocket Utveckla samarbetet mellan hem och skola
Lärpocket Värt att veta om dyskalkyli
Lärpocket Alla kan lära sig läsa och skriva
Ingvar Lundberg
För att bli läsare behöver barnet förstå hur det alfabetiska systemet fungerar och få uppleva läsandets glädje och mening. Här berättar professor Ingvar Lundberg om hur tal och skrift samspelar och om hur barnets väg att knäcka den alfabetiska koden…
Utkom 21 sep 2006
ISBN 9789127723030
Lärpocket Alla kan lära sig matematik
Ingrid Olsson, Margareta Forsbäck
Matte är roligt när man förstår! Boken riktar sig till skolpersonal, föräldrar och andra vuxna som vill hjälpa barn i de tidiga skolåren att lära sig matematik. Här ges enkla tips på hur barnen genom lekfulla och vardagsanknutna övningar och…
Utkom 16 sep 2008
ISBN 9789127415584
Lärpocket Att arbeta som elevassistent
Helene Wallerstedt
Att arbeta som elevassistent ger en introduktion till det viktiga arbetet som stöd och extraresurs för elever med särskilda behov. Boken har ett direkt tilltal till elevassistenten, men kan även fungera som en handledningsbok för de som anställer…
Utkom 22 dec 2014
ISBN 9789127439634
Lärpocket Den meningsfulla högläsningen
Anne-Marie Körling
Den meningsfulla högläsningen hjälper dig med vad man ska tänka på när man läser högt för barn eller elever genom att ge konkreta tips på hur man kan använda högläsningens många möjligheter.
Utkom 26 okt 2012
ISBN 9789127429604
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Helene Wallerstedt
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka…
Utkom 29 mar 2019
ISBN 9789127453821
Lärpocket Elever med svag teoretisk begåvning
Gunilla Carlsson Kendall
Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap. Boken tar upp hur dessa svårigheter kan te sig, vad man kan göra…
Utkom 15 aug 2015
ISBN 9789127442139
Lärpocket Elever med särskild begåvning
Eva Pettersson
I denna bok kan du läsa om vad det innebär att vara särskilt begåvad och hur man kan identifiera, bemöta och stötta elever med särskild begåvning. Boken tar även upp elevers egna ord om hur det är…
Utkom 10 apr 2017
ISBN 9789127449008
Lärpocket Förstå och arbeta med ADHD
Gunilla Carlsson Kendall
Antalet barn och ungdomar som diagnostiseras med ADHD blir allt fler. Men vad är ADHD och hur kan det ta sig uttryck? Om det berättar bokens författare på ett konkret och enkelt sätt. Boken ger även tips på användbara strategier som underlättar…
Utkom 28 dec 2012
ISBN 9789127429598
Lärpocket Förstå och arbeta med språkstörning
Anna Eva Hallin
I varje klass finns i genomsnitt två elever som har en språkstörning. Sådant som de flesta gör helt automatiskt kan ta stor kraft och energi från en person med språkstörning: att hitta orden, formulera en…
Utkom 13 aug 2019
ISBN 9789127455184
Lärpocket Introverta elever
Dennis Hjelmström
I skolan finns en stor andel elever som kan kallas introverta. Denna bok förklarar vad introversion är och vilka svårigheter som introverta elever kan uppleva i samspel med sin omgivning. Den ger många konkreta förslag…
Utkom 24 apr 2019
ISBN 9789127456310
Lärpocket Konsten att läsa faktatexter
Ingvar Lundberg
Tips och fakta om hur du kan stödja och uppmuntra dina elever i konsten att läsa och förstå faktatexter.
Utkom 21 sep 2006
ISBN 9789127723047
Lärpocket Smart start vid lässvårigheter och dyslexi
Bodil Andersson, Louise Belfrage, Eva Sjölund
Hur får elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi en bra start i skolan? Hur kan lärare och föräldrar till barn med dyslexi samarbeta på ett framgångsrikt sätt för att säkerställa detta? Smart start vid lässvårigheter och…
Utkom 21 sep 2006
ISBN 9789127723054
Lärpocket Utveckla samarbetet mellan hem och skola
Helene Wallerstedt
En positiv relation mellan hem och skola underlättar elevens möjligheter att nå goda resultat. I boken delar författaren med sig av sina erfarenheter och ger konkreta förslag på hur du får till ett bra…
Utkom 25 sep 2017
ISBN 9789127449398
Lärpocket Värt att veta om dyskalkyli
Markus Björnström
Vad är dyskalkyli och på vilket sätt skiljer sig dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? Hur utreds dyskalkyli och vad kan skolan göra för att hjälpa elever med denna diagnos? Dessa är några av de frågor som boken Värt att veta om…
Utkom 26 okt 2012
ISBN 9789127428522

Enkla och pedagogiska handböcker

Supermetoderna hjälper ditt barn att lyckas i skolan. Strategierna grundar sig i forskning och får ditt barn att lära sig mer och minnas längre – utan att det tar mer tid. Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. Det är bara några av de pedagogiska handböcker vi vill lyfta fram. 

Supermetoderna
Få familjen att funka
Fem gånger mer kärlek
Hela havet stormar
När livet svänger
Vad alla föräldrar borde få veta
Supermetoderna
Maria Sundén Jelmini
De finns. Supermetoderna som hjälper ditt barn att lyckas i skolan. En handfull strategier vars överlägsna effekt bevisats i flertalet studier. De får ditt barn att lära sig mer och minnas längre, utan att det tar mer…
Utkom 12 dec 2019
ISBN 9789127825055
Få familjen att funka
David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, Anna Sjölund
Få familjen att funka är en praktisk handbok som visar hur du som förälder kan underlätta för ditt barn eller din tonåring i vardagen hemma. En viktig nyckel är att hjälpa barnet att förstå…
Utkom 25 jan 2021
ISBN 9789127829145
Fem gånger mer kärlek
Martin Forster
Fem gånger mer kärlek, eller med andra ord: att ge sina barn fem gånger så mycket positiv uppmärksamhet som tjat, tillsägelser och gränssättning är ett förhållningssätt som ger stor utdelning! Den här boken visar hur man som förälder gör detta. Det…
Utkom 23 mar 2009
ISBN 9789127088702
Hela havet stormar
Tova Winbladh, Ida Flink
I Hela havet stormar möter läsaren en rad olika småbarnsfamiljer som fastnar i vanliga konflikter, som syskonbråk, tjafs, tjat, sammanbrott vid hämtning och lämning på förskolan och att inte vilja äta…
Utkom 28 aug 2020
ISBN 9789127827196
När livet svänger
Isabel Petrini, Mimmie Willebrand
Vi är diabetesföräldrar – och psykologer. Vi har skrivit den bok vi själva har saknat, en bok om hur diabetes påverkar oss som är föräldrar, våra familjer och livet i stort – och hur vi kan…
Utkom 10 nov 2020
ISBN 9789127827172
Vad alla föräldrar borde få veta
Kajsa Lönn Rhodin, Maria Lalouni
Vad alla föräldrar borde få veta ger hjälp att sålla i det enorma informationsflöde som finns, genom att utgå från forskning och presentera sådant som visat sig fungera bra för många.
Utkom 13 sep 2019
ISBN 9789127823464

Aktivitetsböcker

Aktivitetsböcker

Yoga

Yoga i förskolan ökar barnens välbefinnande och ger dig som pedagog ett verktyg att skapa lugn och koncentration i gruppen. Yoga i lågstadiet består av 20 yogakort med fina illustrationer som ger tydlig handledning till hur du kommer igång med yoga i klassrummet.

Yoga i förskolan
Yoga i lågstadiet
Yoga i förskolan
Filippa Odevall
Yoga i förskolan ökar barnens välbefinnande och ger dig som pedagog ett verktyg att skapa lugn och koncentration i gruppen. 
Utkom 3 jun 2015
ISBN 9789127442429
Yoga i lågstadiet
Filippa Odevall
20 yogakort med fina illustrationer som ger tydlig handledning till hur du kommer igång med yoga i klassrummet.
Utkom 8 jul 2016
ISBN 9789127446120

Gratislästips

MatteTankar
MatteTankar är en serie häften kring matematikundervisning. Här lyfter vi fram viktiga områden som vi tycker behöver belysas.
Beställ
Beställ ABC-klubben Svenska tankar
Svenska tankar är en serie häften om läs- och skrivundervisning.
Beställ

Fler tips

Fler tips

Söker du något annat?
Se alla våra läromedel här! Från förskolan till gymnasiet samt vuxenutbildningen och för alla som lär sig svenska.
Alla läromedel
Vi hjälper dig hitta rätt läromedel
Kontakta oss