PULS SO-boken 1-3

Digital lärresurs Geografi Historia NO/SO Religionskunskap Samhällskunskap
1-3

Grundbok med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS SO-boken följer Elin och hennes klasskamrater.


Tryckta läromedel

PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 1 PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 1
PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 1
Utgivningsdatum 2011-11-25
48 Sidor
ISBN 9789127422124
Häftad
Provläs
PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 2 PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 2
PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 2
Utgivningsdatum 2011-11-29
32 Sidor
ISBN 9789127422131
Häftad
Provläs
PULS SO-boken 1-3 Grundbok PULS SO-boken 1-3 Grundbok
PULS SO-boken 1-3 Grundbok
Utgivningsdatum 2011-08-15
144 Sidor
ISBN 9789127422117
Inbunden
Provläs
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Lulesamiska PULS SO-boken 1-3 Grundbok Lulesamiska
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Lulesamiska
Utgivningsdatum 2015-11-11
144 Sidor
ISBN 9789127445444
Inbunden
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Nordsamiska PULS SO-boken 1-3 Grundbok Nordsamiska
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Nordsamiska
Utgivningsdatum 2015-11-11
144 Sidor
ISBN 9789127445123
Inbunden
PULS SO-boken 1-3 Lärarbok PULS SO-boken 1-3 Lärarbok
PULS SO-boken 1-3 Lärarbok
Utgivningsdatum 2012-01-13
160 Sidor
ISBN 9789127422148
Övrigt
Provläs

Digitala läromedel

PULS SO-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan PULS SO-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan
Utgivningsdatum 2014-04-14
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436817
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 1-3 SO-boken

Visa alla produkter (7 st)

Om PULS SO-boken

I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken.

Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok med en mängd mervärden.

Arbetsböckerna

Arbetsböckerna kopplar direkt till grundbokens innehåll och hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst.

De visar hur man kan tänka kring texten:

Vad stod det?
Vad kommer jag ihåg? 
Vad tänker jag själv? 

Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul - här finns rebusar, korsord och kluriga frågor!

Kostnadsfritt extramaterial

PULS SO-boken fortsätter på webben! I extramaterialet finns bl.a. webbövningar och facit.

Digitalbok

Digitalboken har samma innehåll som den tryckta grundboken. Här finns inläst text för elever som behöver lässtöd. Till digitalboken finns också komplement, t.ex. filmer, Kunskapskoll och ordlista med viktiga begrepp till varje kapitel. Digitalboken passar både för gemensamma genomgångar i klassen och fördjupning för eleverna på egen hand.

Studiestöd på modersmål

Till PULS SO-boken finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till en del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Extramaterial och facit finns på under Extramaterial.

Förutom handledning till varje uppslag i grundboken får du:

* Artikeln Läs och förstå faktatexter av Ingvar Lundberg. Han ger konstruktiva förslag på hur du kan undervisa om läsning av faktatexter - allt för att göra det lättare för eleverna att förstå.

* Artikeln Svenska som andraspråk med tips på vilka ordgrupper som kan vara svåra för elever med svenska som andraspråk. Här finns också listor på ord och begrepp du kan lyfta inför läsning av texten.

* Koppling till Lgr 11: Tabell över centralt innehåll. Här finns en sammanställning över hur det centrala innehållet fördelas i de olika kapitlen. Bedömningstabellen innehåller kunskapskraven som du kan använda för att följa varje elev. Till varje kapitel finns kunskapsprovet Minns du? Bara att kopiera!

När vi jobbade med landskapen på den digitala kartan kunde man lyssna på olika dialekter. Då sa Adam att det är ju så min gammelmormor låter. Sedan fick vi ett jättebra samtal om hur man pratar på olika platser där vi bott.