PULS SO-boken 1-3

Grundbok med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS SO-boken följer Elin och hennes klasskamrater.

Tryckta läromedel

PULS SO-boken 1-3 Grundbok Lulesamiska
Inbunden 144 sidor. 2015-11-11. ISBN 9789127445444
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 1
Häftad 48 sidor. 2011-11-25. ISBN 9789127422124
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS SO-boken 1-3 Grundbok
Inbunden 144 sidor. 2011-08-15. ISBN 9789127422117
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS SO-boken 1-3 Lärarbok
Övrigt 160 sidor. 2012-01-13. ISBN 9789127422148
605 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS SO-boken 1-3 Arbetsbok 2
Häftad 32 sidor. 2011-11-29. ISBN 9789127422131
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS SO-boken 1-3 Grundbok Nordsamiska
Inbunden 144 sidor. 2015-11-11. ISBN 9789127445123
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS SO-boken 1-3 Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 144 sidor. 2014-04-14. ISBN 9789127436817
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 1-3 SO-boken

Visa alla produkter (7 st)

Om PULS SO-boken

I en gemensam SO-bok får dina elever det centrala innehållet från Lgr11 i SO; geografi, religion, samhälle och historia. Du lägger grunden till den viktiga begreppsförståelsen och kopplar fakta till elevernas egna erfarenheter via barnen i boken.

Till grundboken hör en lärarbok, arbetsböcker och grundboken som digitalbok med en mängd mervärden.

Arbetsböckerna

Arbetsböckerna kopplar direkt till grundbokens innehåll och hjälper eleverna att förstå ord och begrepp de läst.

De visar hur man kan tänka kring texten:

Vad stod det?
Vad kommer jag ihåg? 
Vad tänker jag själv? 

Uppgifterna i PULS arbetsböcker är varierade och kul - här finns rebusar, korsord och kluriga frågor!

Digitalt

PULS SO digitalbok ger dig och dina elever dessa mervärden:

* Filmer som visar olika principer och skeenden till exempel hur kompassen fungerar, hur det såg ut i en vikingaby och hur det gick till när man garvade skinn och bakade bröd. 
* Lokala berättelser som till exempel den om Kårebocken. 
* Bildspel som fördjupar kunskap via bild och bildtexter, exempelvis hur olika familjer kan se ut, hur man levde förr och om olika årstider och religioner. 
* Interaktiv Sverigekarta med bildspel, dialekter och kartträning. 
* Interaktiv övning om olika karttecknen. 
* Kunskapskoll och ordlista med viktiga begrepp till varje kapitel. 
* Texter som är inlästa av genuina röster.

Digitalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Kostnadsfritt extramaterial till den tryckta boken!

Till PULS SO-boken finns extramaterial med webbövningar för eleverna samt facit och kopieringsunderlag till läraren. Extramaterialet nås via Mina sidor.

Studiestöd på modersmål

Till PULS SO-boken finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. För mer information se Inläsningstjänst.

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till en del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Extramaterial och facit finns på under Extramaterial.

Förutom handledning till varje uppslag i grundboken får du:

* Artikeln Läs och förstå faktatexter av Ingvar Lundberg. Han ger konstruktiva förslag på hur du kan undervisa om läsning av faktatexter - allt för att göra det lättare för eleverna att förstå.

* Artikeln Svenska som andraspråk med tips på vilka ordgrupper som kan vara svåra för elever med svenska som andraspråk. Här finns också listor på ord och begrepp du kan lyfta inför läsning av texten.

* Koppling till Lgr 11: Tabell över centralt innehåll. Här finns en sammanställning över hur det centrala innehållet fördelas i de olika kapitlen. Bedömningstabellen innehåller kunskapskraven som du kan använda för att följa varje elev. Till varje kapitel finns kunskapsprovet Minns du? Bara att kopiera!