Viktiga ord i no och so

Förståelse för centrala ord och begrepp är viktiga för att dina elever ska kunna bygga kunskap och förstå sammanhang. Viktiga ord i no och so innehåller viktiga begrepp inom ämnena no och so.

Tryckta läromedel

Viktiga ord i no och so
Häftad 160 sidor. 2007-08-24. ISBN 9789127622708
310 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Viktiga ord i no och so

Viktiga ord i no och so innehåller många av de ord som eleverna behöver för att förstå sammanhang i de natur- och samhällsorienterade ämnena.

Ordboken är tänkt att användas från årskurs 3 och fungerar för äldre elever. De är granskade av lärare som har elever med svenska som andraspråk. Använd ordböckerna för att lära in nya begrepp, för att repetera och för att ge stöd när eleverna ska läsa texter eller lösa uppgifter på egen hand.