Kompass Historia

Frihetstiden

Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.

Tryckta läromedel

Kompass historia Frihetstiden Arbetsbok
Häftad 32 sidor. 2009-02-20. ISBN 9789127413481
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kompass historia Frihetstiden Lärarbok
Häftad 48 sidor. 2009-02-19. ISBN 9789127413467
129 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Kompass historia Frihetstiden Grundbok
Häftad 40 sidor. 2008-07-11. ISBN 9789127413351
89 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Kompass Historia

I Kompass historia står den berättande texten i fokus. I fem olika böcker får vi följa människor under olika tider och i olika miljöer. Till Kompass historia ingår en grundbok, arbetsbok och lärarbok per epok. Dessutom fem stycken skönlitterära berättelser ur människans perspektiv.

Epokerna i Kompass Historia

De fem epokindelade böckerna tar upp de viktigaste händelserna. Ni uppnår grundkursens mål samtidigt som det finns utrymme för fördjupning för de som vill. Läsförståelsefrågor efter varje kapitel hjälper eleverna att förstå det viktigaste i texten.

Epokerna som behandlas i böckerna är:
* Vikingatiden - Bönder och sjöfarare
* Medeltiden - Riddare, präster och städer
* Vasatiden - Kung Gustavs land
* Stormaktstiden - Sveriges rike växer
* Frihetstiden - Gustav III.