Kompass Historia

Frihetstiden

Historia
4-6

Kompass Historia består av fem böcker som följer människor under olika tider och i olika miljöer. De berättande texterna spänner över fem epoker relevanta för historieämnet.


Tryckta läromedel

Kompass historia Frihetstiden Arbetsbok Kompass historia Frihetstiden Arbetsbok
Kompass historia Frihetstiden Arbetsbok
Utgivningsdatum 2009-02-20
32 Sidor
ISBN 9789127413481
Häftad
Provläs
Kompass historia Frihetstiden Grundbok Kompass historia Frihetstiden Grundbok
Kompass historia Frihetstiden Grundbok
Utgivningsdatum 2008-07-11
40 Sidor
ISBN 9789127413351
Häftad
Provläs
Kompass historia Frihetstiden Lärarbok Kompass historia Frihetstiden Lärarbok
Kompass historia Frihetstiden Lärarbok
Utgivningsdatum 2009-02-19
48 Sidor
ISBN 9789127413467
Häftad

Om Kompass Historia

I Kompass historia står den berättande texten i fokus. I fem olika böcker får vi följa människor under olika tider och i olika miljöer. Till Kompass historia ingår en grundbok, arbetsbok och lärarbok per epok. Dessutom fem stycken skönlitterära berättelser ur människans perspektiv.

Epokerna i Kompass Historia

De fem epokindelade böckerna tar upp de viktigaste händelserna. Ni uppnår grundkursens mål samtidigt som det finns utrymme för fördjupning för de som vill. Läsförståelsefrågor efter varje kapitel hjälper eleverna att förstå det viktigaste i texten.

Epokerna som behandlas i böckerna är:
* Vikingatiden - Bönder och sjöfarare
* Medeltiden - Riddare, präster och städer
* Vasatiden - Kung Gustavs land
* Stormaktstiden - Sveriges rike växer
* Frihetstiden - Gustav III.