PULS Historia 4-6

Grundbok i historia med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen.

Tryckta läromedel

PULS Historia 4-6 Arbetsbok 2, tredje upplagan
Häftad 32 sidor. 2012-08-08. ISBN 9789127424449
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 4-6 Lärarbok, tredje upplagan
Specialbindning 176 sidor. 2012-11-22. ISBN 9789127424463
575 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 4-6 Grundbok, tredje upplagan
Häftad 216 sidor. 2012-06-08. ISBN 9789127424425
319 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 4-6 Arbetsbok 1, tredje upplagan
Häftad 32 sidor. 2012-08-08. ISBN 9789127424432
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 4-6 Arbetsbok 3, tredje upplagan
Häftad 32 sidor. 2012-08-08. ISBN 9789127424456
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare
PULS Historia 4-6 Arbetsbok 4, tredje upplagan
Häftad 32 sidor. 2014-01-20. ISBN 9789127435971
49 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

PULS Historia 4-6 Grundbok Digital, tredje upplagan
Onlineprodukt 216 sidor. 2014-09-05. ISBN 9789127437029
69 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

PULS 4-6 Historia

Visa alla produkter (7 st)

Om PULS Historia 4-6

Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet. Historien beskrivs på ett varierat sätt genom faktatexter, berättelser och bilder.

I introduktionen till varje epok finns en tidslinje och information om vilka källor som historikerna har till just den epoken. Och varje epok avslutas med en utblick ut i världen.

Till grundboken finns både arbetsböcker och en lärarbok. I lärarboken finns bland ­annat lektionsförslag och kopieringsunderlag. 

PULS 4–6 är ett komplett paket för undervisning i NO, SO och Teknik.

Arbetsböckerna

Arbetsböckerna i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll och syftar till att utmana elevernas tänkande.

Arbetsbok 1:
* Forntiden
* Vikingatiden
* Medeltiden - hur folk levde i Norden

Arbetsbok 2:
* Medeltiden - kungarna och krigen
* Vasatiden

Arbetsbok 3:
* Stormaktstiden
* Frihetstiden och Gustav III:s tid
* Sverige 1792-1850

Arbetsbok 4:
Arbetsbok 4 är indelad i dyra delar utifrån de fyra förmågorna: 
* Historisk referensram
* Källor
* Historieanvändning
* Historiska begrepp
Här finns också de olika kunskapskraven. Uppgifterna hjälper eleverna att förstå vad de bör kunna i ämnet historia.

Digitalbok

PULS Historia finns också som digitalbok. Den ger dig och dina elever dessa mervärden:

* En interaktiv tidslinje 
* Bildspel 
* Filmer 
* Kunskapskoll med frågor efter varje kapitel 
* Interaktiva övningar

Digtalboken kan användas på flera sätt. Med hjälp av projektor har du genomgångar och samtal med klassen. Dina elever lyssnar, läser och gör anteckningar i dator, surfplatta eller telefon. 

Prova gratis!
Gå in på nok.se/prova så får du en prova på-kod. Den ger möjlighet att själva utforska någon av PULS digitalböcker gratis under 14 dagar.

Studiestöd på modersmål

Till PULS Historia 4–6 finns det studiestöd på modersmål som riktar sig till nyanlända elever och elever som endast har nybörjarkunskaper i svenska. Det består av en studiehandledning i ljudboksform kopplat läromedlet. Studiestödet är på elevens modersmål och hjälper eleven tillgodogöra sig lärobokens innehåll. 
För mer information se Inläsningstjänst >>

Lärarboken – Inspiration, fakta och handledning

Lärarböckerna i PULS är helt centrala och består av flera delar. Vår önskan är att de både ska vara ett stöd i vardagen och ge inspiration till dig som pedagog.

Till varje uppslag i elevens grundbok får du en mängd tips i lärarboken. Här finns diskussionsfrågor, mer fakta och förslag på uppgifter kopplat till innehållet. Till den del uppgifter finns också kopieringsunderlag. Tanken är att göra arbetet med grundböckerna lätt och omväxlande. Öppna lärarboken och börja undervisa!