Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

För dig som är ansluten till SvD Skola

För dig som är ansluten till SvD Skola

Du som är lärare och som har licens SvD Skola får här ta del av förmånliga erbjudanden på kompetensutvecklande böcker samt läs- och lyssningstips och annat användbart lektionsmaterial. Just nu har vi fokus på tre aktuella teman: Psykisk hälsa i skolan, Läsning och Källkritik och tagit fram ett  urval relevanta böcker kopplade till respektive tema. Genom att använda koden SVD får du 20 % rabatt på böckerna nedan.

Du som är lärare och som har licens SvD Skola får här ta del av förmånliga erbjudanden på kompetensutvecklande böcker samt läs- och lyssningstips och annat användbart lektionsmaterial. Just nu har vi fokus på tre aktuella teman: Psykisk hälsa i skolan, Läsning och Källkritik och tagit fram ett  urval relevanta böcker kopplade till respektive tema. Genom att använda koden SVD får du 20 % rabatt på böckerna nedan.

Julklappstipsen som vässar kompetensen

TEMA | Psykisk hälsa i skolan

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Öka välbefinnandet i skolan
Psykisk hälsa i skolan
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Främja närvaro
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Hot och våld i skolvardagen
Öka välbefinnandet i skolan
Åse Fagerlund
I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips…
Utkom 29 jun 2021
ISBN 9789127828957
Psykisk hälsa i skolan
Kristina Bähr
Psykisk hälsa i skolan handlar om vad vi vuxna i skolan kan göra för att främja och stärka barns och ungas psykiska hälsa. Fokus ligger inte på ohälsa, beteendeproblem och diagnoser, utan på…
Utkom 14 mar 2020
ISBN 9789127827158
Fysisk aktivitet och hjärnhälsa
Maria Ekblom, Örjan Ekblom, Gisela Nyberg, Eva Norén Selinus
Fysisk aktivitet gynnar lärande och psykiskt välbefinnande, men ungdomar rör sig mindre än någonsin och fysisk aktivitet har blivit allt mer av en klassfråga. Fysisk aktivitet och hjärnhälsa…
Utkom 22 apr 2021
ISBN 9789127827622
Främja närvaro
Malin Gren Landell
Omfattande skolfrånvaro är en stor utmaning som kan bero på pedagogiska, sociala och psykologiska faktorer. Problemet kan ta mycket tid och resurser för dig som ansvarig skolledare – och konsekvenserna är allvarliga,…
Utkom 8 sep 2018
ISBN 9789127822757
Lärpocket/Elever med hög frånvaro
Helene Wallerstedt
Den här boken beskriver hur man i skolan kan arbeta förebyggande med kartläggning och analys av frånvaro. Här presenteras även olika modeller för att få elever med hög frånvaro att komma tillbaka…
Utkom 29 mar 2019
ISBN 9789127453821
Hot och våld i skolvardagen
Hot, våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas?
Utkom 14 okt 2019
ISBN 9789127825390

TEMA | Läsning

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Aktiv läskraft, Högstadiet
Den läsande hjärnan
Framgångsrik undervisning i literacy
För berättelsens skull
Till bildningens försvar
Litteraturdidaktik
Aktiv läskraft, Högstadiet
Barbro Westlund
I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa…
Utkom 13 apr 2015
ISBN 9789127135994
Den läsande hjärnan
Daniel T. Willingham, Julia Uddén, Matilda Nagy
Vad händer i hjärnan när vi läser? Hur går det till när människor lär sig att läsa? Varför läser en del mer än andra? Den läsande hjärnan vänder sig till alla som är nyfikna på de här frågorna och alla som vill hjälpa barn att lära sig läsa och växa…
Utkom 25 aug 2018
ISBN 9789127823150
Framgångsrik undervisning i literacy
John Hattie, Douglas Fisher, Nancy Frey, Karin Ashing
Det finns idag en uppsjö av metoder och strategier för undervisning i literacy. De flesta fungerar. Men vilka av dem har starkast stöd i forskningen och vilka skapar bäst förutsättningar för att dina elever ska lyckas? I denna praktiska…
Utkom 3 feb 2018
ISBN 9789127818576
För berättelsens skull
Ingrid Lindell, Anders Öhman
”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den…
Utkom 13 mar 2019
ISBN 9789127824652
Till bildningens försvar
Sverker Sörlin
Bildning har blivit än mer viktig, i en tid när mörka skuggor drar över världen. När sanningen privatiseras och allt fler stängs inne i åsiktsburar. Vi har mer kunskap än någonsin – men vi…
Utkom 31 aug 2019
ISBN 9789127823129
Litteraturdidaktik
Ylva Lindberg, Anette Svensson
Litteraturdidaktik – ­Språkämnen i samverkan erbjuder ett språköverskridande perspektiv på litteraturdidaktisk forskning och praktik utifrån två skilda fokus. Del ett, ­innovationer, består…
Utkom 4 maj 2020
ISBN 9789127826885

TEMA | Källkritik

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Få 20 % rabatt – uppge koden SVD i kassan

Fakta, fejk och fiktion
Källor och källkritik
Samhälle 7
Samhälle 8
Fixa texten 1
Fixa texten 2
Punkt Svenska 2
Fakta, fejk och fiktion
Thomas Nygren
Boken Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren ger dig som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala källkritiska förmåga, utifrån den senaste…
Utkom 29 apr 2019
ISBN 9789127823587
Källor och källkritik
Anna Götlind
Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 7–9. I Källor & källkritik möter eleverna exempel på historiska källor som skildrar…
Utkom 13 jul 2018
ISBN 9789127451599
Samhälle 7
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson, Ann Walter- de Perlet
Finns nu även som Bok + Digital! I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur…
Utkom 15 mar 2019
ISBN 9789127450226
Samhälle 8
Karin Wergel, Pär Sahlin, Kaj Hildingson, Ann Walter- de Perlet
Finns nu även som Bok + Digital! I SOL NOVA Samhälle får eleverna kunskaper om vad som påverkar och formar det samhälle vi lever i. Läromedlet hjälper eleverna att exempelvis kunna se samhällsfrågor ur…
Utkom 12 apr 2021
ISBN 9789127450554
Fixa texten 1
Pär Sahlin
I Fixa texten ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Genrerna presenteras på ett tydligt sätt där strukturen är densamma i alla kapitel.
Utkom 8 jun 2017
ISBN 9789127449404
Fixa texten 2
Pär Sahlin
I Fixa texten ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Genrerna presenteras på ett tydligt sätt där strukturen är densamma i alla kapitel.
Utkom 20 nov 2017
ISBN 9789127449411
Punkt Svenska 2
Elin Helldén, Linnéa Svärd, Cecilia Düringer
Punkt är ett engagerande läromedel som konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3 och låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.  
Utkom 10 aug 2021
ISBN 9789127457348

Lektionstips

Pedagogikwebben – kompetensutveckling och inspiration för dig som är lärare