Till bildningens försvar

Bildning gör att vi kan överskrida de instängningar som kan rymmas i klass, kön, religion, etniskt ursprung, nation eller andra kategorier. Bildning är nödvändigt i en tid som plågas av sanningens privatisering.


Tryckta utgåvor

Till bildningens försvar Till bildningens försvar
Till bildningens försvar Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-31
230 Sidor
ISBN 9789127823129
Inbunden

Bildning gör att vi kan överskrida de instängningar som kan rymmas i klass, kön, religion, etniskt ursprung, nation eller andra kategorier. Bildning är nödvändigt i en tid som plågas av sanningens privatisering. Vi lider av insiktsförlust och riskerar instängningar i åsiktsburar. Paradoxalt nog vet dagens människor mer än någonsin – men vet allt mindre tillsammans. Därför behövs en uppdaterad förståelse av bildning – en kunskap som gör att vi kan tala om allt vi har gemensamt. En bildning som gör människor fria.

Sverker Sörlin är idéhistoriker och författare.