Fixa texten, andra upplagan

För svenska och sva

Nu omarbetas den mycket populära och uppskattade Fixa texten för svenska och sva. Liksom tidigare ligger fokus på att läsa, tala och skriva i genrer. Bland nyheterna finns nya genrer, ännu mer stöttning och lärarhandledningar. 

Tryckta läromedel

Fixa texten 1 Lärarhandledning, andra upplagan
Häftad 224 sidor. 2017-10-11. ISBN 9789127451636
400 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa texten 2 Lärarhandledning, andra upplagan
Häftad 264 sidor. 2018-02-20. ISBN 9789127452541
400 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa texten 2, andra upplagan
Häftad 152 sidor. 2017-11-20. ISBN 9789127449411
189 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa texten 1, andra upplagan
Häftad 136 sidor. 2017-06-08. ISBN 9789127449404
179 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Fixa texten 2 Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 152 sidor. 2018-04-16. ISBN 9789127452770
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa texten 1 Digital, andra upplagan
Onlineprodukt 136 sidor. 2018-04-16. ISBN 9789127452756
79 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (6 st)

Om Fixa texten, andra upplagan

Med Fixa texten får eleverna lära sig att identifiera ett stort antal genrer och förbereds inför det nationella provet i årskurs 9. Den omarbetade upplagan har utökats med flera nya genrer som till exempel argumenterande tal och laborationsrapporter. Ytterligare en nyhet är en uppslagsdel med samlade skrivråd.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningen är en unik produkt där elevboken är integrerad i lärarmaterialet. Dessutom hittar du mer lärarmaterial på webben. Lärarmaterialet ligger som en introduktion till respektive kapitel från elevboken. De tar sin utgångspunkt i respektive genres tre S – syfte, språk och struktur – och hjälper dig att arbeta språk- och kunskapsutvecklande.

Här finns till exempel uppgifter som:

* skapar förförståelse
* fokuserar på viktiga ord och begrepp
* visar på vikten av källkritik.

Till varje kapitel finns även bedömningsstöd för ett formativt arbetssätt.

Fixa texten digitalt

Med den digitala lärarhandledningen kan du:

* visa mönstertexter på projektor
* lyssna på inlästa texter
* ladda ner kopieringsunderlag.

Fixa texten 1 och 2 finns även som digitalböcker med inlästa mönstertexter.

Kostnadsfri affisch eller väggalmanacka

Genrenätet Fixa texten almanacka

Är du lärare i årskurs 7-9? Klicka här för att beställa en kostnadsfri affisch eller väggalmanacka till ditt klassrum!