Källor och källkritik

Hur det var att vara ung förr

Att kritiskt granska tolka och värdera källor - det är förmågor som eleverna ska utveckla i årskurs 7-9. I boken Källor och källkritik får eleverna ta del av tretton exempel på historiska källor som skildrar det svenska samhällets utveckling under 150 år, från slutet av 1800-talet till idag.

Tryckta läromedel

Källor och källkritik
Häftad 96 sidor. 2018-07-13. ISBN 9789127451599
175 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Källor och källkritik

I Källor och källkritik ligger fokus på ungdomars livsvillkor. Eleverna introduceras först för några allmänna resonemang om källor och källkritik. Därefter får de ta del av källmaterialet i text och bild.

Eleverna får lära sig att förhålla sig till källkritik, men även diskutera sekretess och etik utifrån frågor om hur historiker ska hantera nutida källmaterial, där källornas människor fortfarande lever eller är yrkesverksamma.

I slutet av varje avsnitt får eleverna arbeta med frågor som kopplar historien till nutiden.

Exempel på bokens innehåll:

* Sockenbarn (1860-tal)
* Biografdebatt (1917)
* Tyska flyktingungdomar till Sverige (slutet av 1940-talet)
* 1950-talets ungdomskultur (1950-talet)
* Tjejfotboll (1960-tal till idag)
* Sexualupplysning (1970-tal till i dag)

Källor och källkritik är skriven av Anna Götlind, som är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har tidigare bland annat skrivit PULS Historiska källor om barn och böcker om mikrohistoria.