Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Punkt

Progression [punkt] Kombinerar kunskaper och förmågor [punkt] Exempeltexter [punkt] Engagerande litteraturhistoria [punkt]

Läs mer...
Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria
Punkt Litteraturhistoria
kommande

Litteraturhistoria

Utkommer 6 augusti 2021

Isbn
9789127457362
Typ
Häftad
Sidantal
400
Du har nått den maximala köpsumman.
550 kr
Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria
Litteraturhistoria
Utkommer 6 aug 2021
ISBN 9789127457362
550 kr
Punkt Litteraturhistoria
Litteraturhistoria
550 kr
Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria
Litteraturhistoria
Utkommer 6 aug 2021
ISBN 9789127457362
550 kr
Punkt Litteraturhistoria
Litteraturhistoria
Ingen Författare
Punkt Litteraturhistoria
Punkt Litteraturhistoria
Punkt Svenska 1 Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 1
kommande

Svenska 1

Utkommer 31 juli 2020

Isbn
9789127457331
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.
467 kr
Punkt Svenska 1 Punkt Svenska 1
Svenska 1
Utkommer 31 jul 2020
ISBN 9789127457331
467 kr
Punkt Svenska 1
Svenska 1
467 kr
Punkt Svenska 1 Punkt Svenska 1
Svenska 1
Utkommer 31 jul 2020
ISBN 9789127457331
467 kr
Punkt Svenska 1
Svenska 1
Ingen Författare
Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 2 Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 2
kommande

Svenska 2

Utkommer 6 augusti 2021

Isbn
9789127457348
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
467 kr
Punkt Svenska 2 Punkt Svenska 2
Svenska 2
Utkommer 6 aug 2021
ISBN 9789127457348
467 kr
Punkt Svenska 2
Svenska 2
467 kr
Punkt Svenska 2 Punkt Svenska 2
Svenska 2
Utkommer 6 aug 2021
ISBN 9789127457348
467 kr
Punkt Svenska 2
Svenska 2
Ingen Författare
Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 3 Punkt Svenska 3
Punkt Svenska 3
kommande

Svenska 3

Utkommer 5 augusti 2022

Isbn
9789127457355
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
467 kr
Punkt Svenska 3 Punkt Svenska 3
Svenska 3
Utkommer 5 aug 2022
ISBN 9789127457355
467 kr
Punkt Svenska 3
Svenska 3
467 kr
Punkt Svenska 3 Punkt Svenska 3
Svenska 3
Utkommer 5 aug 2022
ISBN 9789127457355
467 kr
Punkt Svenska 3
Svenska 3
Ingen Författare
Punkt Svenska 3
Punkt Svenska 3

Andra intressanta titlar

Om Punkt

* Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.

* Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med svenskämnets innehåll i fokus.

* Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.

* Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

* Punkt är vägen framåt.

Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk.
Utkommer till läsårsstart 2021.

Punkt Svenska 2

Utkommer till läsårsstart 2021.

Punkt Svenska 3

Utkommer till läsårsstart 2022.

Utvärderingsexemplar

Beställ här