Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Punkt

Konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3

Punkt är ett engagerande läromedel som konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3 och låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.

Läs mer...
Punkt Svenska 1 Punkt Svenska 1
Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1

Utkom 4 augusti 2020

Isbn
9789127457331
Typ
Häftad
Sidantal
280
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 2 Punkt Svenska 2
Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2

Utkom 10 augusti 2021

Isbn
9789127457348
Typ
Häftad
Sidantal
288
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Svenska 3 Punkt Svenska 3
Punkt Svenska 3
kommande

Punkt Svenska 3

Utkommer 5 augusti 2022

Isbn
9789127457355
Typ
Häftad
Sidantal
256
Du har nått den maximala köpsumman.
Punkt Litteraturhistoria Punkt Litteraturhistoria
Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria

Utkom 21 juni 2021

Isbn
9789127457362
Typ
Häftad
Sidantal
480
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Punkt 

Om Punkt 

  • Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.
  • Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med svenskämnets innehåll i fokus.
  • Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.
  • Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.
  • Punkt är vägen framåt.

Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk.

Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur som Punkt Svenska 1 och består av kapitlen: Läsning, Argumentera, Grammatik, Retorik, Utreda och Språkförhållanden. Även här kombineras kunskaper och förmågor och eleven får till exempel skriva försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers agerande. Exempeltexterna fördjupar elevens kunskaper om att strukturera och formulera text och tal och synliggör vilken roll grammatiken spelar för tydlig kommunikation. Relevanta aktiviteter och uppgifter utmanar och bygger på elevernas kunskaper. Kapitlen avslutas med utblickar som kopplar svenskämnets innehåll till det omgivande samhället.

Punkt Svenska 3

Kapitelstrukturen är densamma även i Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progressionen: Läsning, Argumentera, Retorik, Utreda och Språkförändring. Liksom i Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika kunskaper och förmågor och därmed får eleverna flera tillfällen att pröva och utveckla sina kunskaper. En uppgift handlar till exempel om att skriva och hålla argumenterande tal om språkförändring. Exempeltexterna modellerar bland annat hur eleven kan göra litteraturvetenskapliga analyser och formulera sig nyanserat och varierat. Relevanta aktiviteter och uppgifter utvecklar elevernas analytiska och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas med texter som sätter svenskämnet i en samhällelig kontext och förbereder eleven för vidare studier och arbetsliv.
Punkt Svenska 3 utkommer till läsårsstart 2022.

Punkt Digital

Hela serien Punkt finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Punkt Svenska 1

Punkt Svenska 1 är konkret och engagerande. Den består av sex kapitel: Läsning, Argumentera, Språkriktighet, Retorik, Utreda och Språksociologi. Kunskaper och förmågor kombineras till exempel genom att eleven får skriva utredande texter och delta i lärande samtal om litteratur och läsning. Exempeltexterna stöttar eleven i att strukturera text och tal och synliggör hur hen skiljer på egna och andras tankar. Relevanta aktiviteter och uppgifter prövar och befäster kunskaperna. Kapitlen avslutas med intervjuer som kopplar svenskämnets innehåll till omvärlden.

Punkt Litteraturhistoria

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk.

Punkt Svenska 2

Punkt Svenska 2 har samma kapitelstruktur som Punkt Svenska 1 och består av kapitlen: Läsning, Argumentera, Grammatik, Retorik, Utreda och Språkförhållanden. Även här kombineras kunskaper och förmågor och eleven får till exempel skriva försvarstal utifrån skönlitterära karaktärers agerande. Exempeltexterna fördjupar elevens kunskaper om att strukturera och formulera text och tal och synliggör vilken roll grammatiken spelar för tydlig kommunikation. Relevanta aktiviteter och uppgifter utmanar och bygger på elevernas kunskaper. Kapitlen avslutas med utblickar som kopplar svenskämnets innehåll till det omgivande samhället.

Punkt Svenska 3

Kapitelstrukturen är densamma även i Punkt Svenska 3 vilket tydliggör progressionen: Läsning, Argumentera, Retorik, Utreda och Språkförändring. Liksom i Punkt Svenska 1 och 2 kombineras olika kunskaper och förmågor och därmed får eleverna flera tillfällen att pröva och utveckla sina kunskaper. En uppgift handlar till exempel om att skriva och hålla argumenterande tal om språkförändring. Exempeltexterna modellerar bland annat hur eleven kan göra litteraturvetenskapliga analyser och formulera sig nyanserat och varierat. Relevanta aktiviteter och uppgifter utvecklar elevernas analytiska och kritiska förmåga. Kapitlen avslutas med texter som sätter svenskämnet i en samhällelig kontext och förbereder eleven för vidare studier och arbetsliv.
Punkt Svenska 3 utkommer till läsårsstart 2022.

Punkt Digital

Hela serien Punkt finns även som digitalt läromedel i en plattform med smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande. Prova kostnadsfritt i 30 dagar.

Rundtur i Punkt Svenska 1 Digital (6 min)

Rundtur i Punkt Svenska 1 Digital (6 min)

Här får du en kort genomgång av Punkt Svenska 1 Digital och funktionerna i det digitala läromedlet.

Författarna till Punkt samtalar om svenskämnet (23 min)

Författarna till Punkt samtalar om svenskämnet (23 min)

Författarna Cecilia Düringer och Elin Helldén pratar om vikten av att låta litteraturhistorien ta plats i alla tre svenskkurser, vad de är mest stolta över i Punkt 1-3…

Inledande aktivitet till kapitlet Argumentera (2,5 min)

Inledande aktivitet till kapitlet Argumentera (2,5 min)

Författarna till Punkt Svenska 1, Linnea Svärd och Elin Helldén, berättar hur den inledande aktiviteten i kapitlet Argumentera går till.

Sagt om Punkt:

Sagt om Punkt:

…ett engagerande innehåll som kan få elever till att ta sig an svenskämnet på bästa sätt. Om Punkt Svenska 2 i BTJ-häftet nr 19, Catarina Economou


Ett gediget och traditionellt läromedel, men med ambition att förnya och bredda förmedlingen av litteraturens historia på gymnasiet. En litteraturhistoria som sticker ut i jämförelse med andra läromedel i ämnet. Om Punkt Litteraturhistoria i BTJ-häftet nr 17, Jonas Herrlin


Bokmärken med de litterära epokerna

Beställ