Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Lektionstips till SOL NOVA

I SOL NOVA Samhälle 7 finns ett kapitel om våra medier. Medierna påverkar vad du gör och vilken bild du har av världen. De påverkar även vår demokrati på både gott och ont. Kan eleverna skilja mellan fakta och åsikter i källor, sant och falskt? Och vad säger egentligen bilden? Låt eleverna söka efter texter i SvD för att hitta exempel på faktatexter och åsiktstexter. Eleverna ska kunna motivera varför det är den ena eller andra texten.

Läs om källkritik i SOL NOVA