Fakta, fejk och fiktion

Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka behöver elever goda ämneskunskaper i kombination med uppdaterade digitala färdigheter.


Tryckta utgåvor

Fakta, fejk och fiktion Fakta, fejk och fiktion
Fakta, fejk och fiktion Nyhet
Utgivningsdatum 2019-04-29
224 Sidor
ISBN 9789127823587
Häftad
Provläs

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka behöver elever goda ämneskunskaper i kombination med uppdaterade digitala färdigheter. Detta krävs för att navigera i det nya medielandskapet och därför är det centrala i Fakta, fejk och fiktion ämnesdidaktik och digital kompetens, för både elever och lärare.

Lärare ska kunna avgöra när och hur det digitala ska användas för att på bästa sätt stödja lärandet men också när det hindrar. Fakta, fejk och fiktion ger konkreta exempel på hur olika undervisningsdesign kan tillämpas i undervisningen för att stödja elevers digitala källkritiska förmåga.

På grund av sin långa källkritiska tradition används i boken historiedidaktisk forskning för att belysa hur material och metoder kan stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv, både analogt och digitalt.

Fakta, fejk och fiktion riktar sig till lärarstudenter, framför allt inom ämnesdidaktik, och verksamma lärare som söker efter en vetenskaplig grund för att stimulera elevers kritiska tänkande och källkritiska förmågor i nya och gamla världar.

Sagt om boken:

Fakta, fejk och fiktion av Thomas Nygren är en föredömligt välskriven och lättillgänglig bok som vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare som vill fördjupa sina kunskaper om kritiskt tänkande och källkritiska metoder i den svenska skolan. (...) Utifrån de senaste forskningsrönen i ämnet benar han ut vad som menas med kritiskt tänkande i en digital kontext och ger exempel på hur man kan jobba med källkritik i skolan.
Jonas Herrlin, BTJ-häftet nr 13, 2019