Fakta, fejk och fiktion

Källkritik, ämnesdidaktik och digital kompetens

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka behöver elever goda ämneskunskaper i kombination med uppdaterade digitala färdigheter.


Tryckta utgåvor

Fakta, fejk och fiktion Fakta, fejk och fiktion
Fakta, fejk och fiktion Kommande
Utgivningsdatum 2019-05-02
180 Sidor
ISBN 9789127823587
Häftad

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka behöver elever goda ämneskunskaper i kombination med uppdaterade digitala färdigheter. Detta krävs för att navigera i det nya medielandskapet och därför är det centrala i Fakta, fejk och fiktion ämnesdidaktik och digital kompetens, för både elever och lärare.

Lärare ska kunna avgöra när och hur det digitala ska användas för att på bästa sätt stödja lärandet men också när det hindrar. Fakta, fejk och fiktion ger konkreta exempel på hur olika undervisningsdesign kan tillämpas i undervisningen för att stödja elevers digitala källkritiska förmåga.

På grund av sin långa källkritiska tradition används i boken historiedidaktisk forskning för att belysa hur material och metoder kan stödja och utmana elever att tänka kritiskt och se nya perspektiv, både analogt och digitalt.

Boken riktar sig till lärarstudenter, framför allt inom ämnesdidaktik, och verksamma lärare som söker efter en vetenskaplig grund för att stimulera elevers kritiska tänkande och källkritiska förmågor i nya och gamla världar.