Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Tre frågor till Åse Fagerlund

Åse Fagerlund, filosofie doktor, neuropsykolog och psykoterapeut, leder en forskargrupp som forskar på metoder för att stärka välbefinnandet hos barn, unga och vuxna. Nu är hon aktuell med boken "Öka välbefinnandet i skolan – praktiska lektioner i positiv psykologi" och svarar här på tre frågor utifrån den nya boken.

Vad är psykologiskt välbefinnande i skolan egentligen?

Inom den positiva psykologin talar om vi om fem grundstenar för psykologiskt välbefinnande: att i sin vardag i skolan få uppleva tillräckligt med positiva känslor, att få känna sig engagerad i sin inlärning, att skolan känns meningsfull, att jag har goda, trygga relationer till lärare och elever och sist men inte minst att jag känner att jag kan utvecklas och uppnå mål som är viktiga för mig. Det här gäller förstås både elever och vuxna i skolan.

Vad kan den här boken ge vår skola?

Jag tror att alla i skolan är överens om att elevers välbefinnande är viktigt och det görs en hel del i skolan kring välbefinnande. Antimobbningsarbetet är till exempel jätteviktigt. Ändå har vi fortfarande många elever som mår dåligt och far illa. Elevhälsans resurser räcker ofta inte till. Det sättet att arbeta på som den här boken vill lyfta fram handlar om att arbeta preventivt och nå alla elever genom systematiska, vetenskapligt beprövade sätt att stärka välbefinnande som vi vet att verkligen fungerar. Det handlar om att se elevers styrkor och resurser och utgå ifrån dem, i motsats till att minska på det svåra eller oönskade beteendet. Båda perspektiven är viktiga och behövs i skolan.

Hur vet du att det fungerar?

Jag leder en forskargrupp som har prövat ut metoderna i den här boken. Våra studier visar att elever som arbetar med de här metoderna bevisligen stärker sitt psykologiska välbefinnande samtidigt som symptom på depression och stresshormoner minskar jämfört med elever som går i skolan som vanligt. Men det handlar inte om något trollspö eller »quick fix«, utan om ett systematiskt arbete för välbefinnande med elever. Å andra sidan är det inget som behöver ta mer än en lektion i veckan och inte heller något som kostar desto mera.

Om ni är intresserade får ni gärna kontakta mig så kommer jag till er skola och berättar mer! Ni når mig på ase.fagerlund@strengthbased.fi

Författarfoto: Karin Lindroos. 

Läs gärna en tidigare författarintervju, med klimatförfattaren Frida Berry Eklund och pedagogikprofessorn Christian Lundahl

Öka välbefinnandet i skolan

I handboken Öka välbefinnandet i skolan finns vetenskapligt utprövade metoder som kan stärka elevers välbefinnande, både för stunden och för livet. Metoderna och lektionsplanerna med övningar och tips ger lärare möjlighet att enkelt bygga upp ett program kring välbefinnande, anpassat efter gruppens behov.  

Läs mer