Aktiv läskraft, Högstadiet

Att undervisa i lässtrategier för förståelse

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa elever i årskurs 7-9. 


Tryckta utgåvor

Aktiv läskraft, Högstadiet Aktiv läskraft, Högstadiet
Aktiv läskraft, Högstadiet
Utgivningsdatum 2015-04-13
200 Sidor
ISBN 9789127135994
Häftad
Provläs

I boken förklaras begreppet aktiv läskraft, ALK. Teori varvas med praktiska undervisningsmodeller som lärare kan utforska tillsammans i arbetslaget och använda med eleverna. Boken innehåller forskningsbaserade modeller utvalda för att passa åldersgruppen. Forskaren Barbro Westlund beskriver vad man som lärare kan göra för att få syn på, stödja och utveckla de strategier eleverna behöver för att förstå olika skoltexter. Högstadieboken riktar sig främst till grundskollärare i årskurs 7–9, men kan även användas av lärare i gymnasiet och i vuxenutbildning.