För berättelsens skull

Modeller för litteraturundervisningen

”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

 

Tryckta utgåvor

För berättelsens skull För berättelsens skull
För berättelsens skull Kommande
Utgiven: 2019-03-23
216 Sidor
ISBN 9789127824652
Häftad

”Vad vill denna berättelse säga till mig, hur vill den bli läst?” Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen, främst litteratursamtal, i svenska på högstadiet och gymnasiet.

Modellerna som beskrivs är bland annat ”att skugga intrigen”, ”om börjor och berättande” och ”bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet”. Tillsammans utgör modellerna ett konkret, didaktiskt stöd för läraren i klassrummet. Framför allt tar boken fasta på det absolut viktigaste svensklärare kan ge eleverna – läslust och läsglädje.

Boken riktar sig till verksamma och blivande svensklärare på högstadiet och gymnasiet.

Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik vid Umeå universitet. Han är även svensklärare i grunden. Ingrid Lindell är universitetslektor i litteraturvetenskap med ansvar för ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon har också arbetat många år som svensklärare.