Välkommen till Natur & Kultur Läromedel och Författarwebben!

Hit hoppas vi att du kommer att söka dig ofta. Våra författare är det viktigaste vi har och vi vill hålla kontakten med dig. Utan författare inga läromedel.

Nya titlar på Natur & Kultur Läromedel

Läs mer om några av våra många nya titlar.

Prisutdelningar på Bokmässan

På Bokmässan i Göteborg delade SLFF ut sina läromedelsförfattarpriser Lärkan. Vi är mycket stolta över att inte mindre än fyra pristagare skriver för Natur & Kultur Läromedel så vi säger stort och varmt grattis till:

Anna Ericsson-Nordh och Ingmari Lundhäll som fick pris i kategorin Lågstadiet.

Lena Alfredsson och Hans Heikne som fick pris i kategorin Gymnasiet.

Även Svenska Akademien delade ut priser på Bokmässan och vi säger grattis till Sara Persson! Sara tog emot Svenska Akademiens svensklärarpris i kategorin svenska som andraspråk.

Med på bilden är även prisutdelaren Mats Malm, ständig sekreterare i Svenska Akademien.

Ingvar Lundbergpriset 2019

Ulrika Wolff, professor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, får ta emot Ingvar Lundbergpriset 2019. Prissumman är på 100.000 kr och prisutdelningen ägde rum i samband med Läs- och skrivkonferensen den 29 mars. Läs juryns motivering och se hela listan med tidigare pristagare.

Ulrika Wolffs forskning handlar främst om hur man kan få barn med läs- och skrivsvårigheter att läsa bättre och att tidiga insatser ger bättre förutsättningar i skolan och i samhället. 

... för att hon utifrån en bred förståelse av läsningens alla delar, skarpsynt och uthålligt, undersöker vilka metoder som bäst gynnar elevers läs- och skrivutveckling ...

Vi är glada och stolta över att få skapa marknadens bästa läromedel med dig. Tillsammans hjälper vi lärare på alla stadier att bedriva undervisning på det sätt som passar dem och deras elever.

Du som har samarbetat med oss ett tag kommer att känna igen en hel del av det som finns här på Författarwebben. Vi hoppas att du som precis har börjat arbeta med oss kommer att hitta information här som underlättar för dig i din författarverksamhet. Dessutom är vi självklart intresserade av att veta om du har förslag på information som du tycker borde finnas här. 

Utan författare inga läromedel.