Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Natur & Kultur - en oberoende kraft

Hur beskriver man kort Natur & Kultur? Om utrymmet är begränsat till tre ord väljer vi: en oberoende kraft.

Natur & Kultur grundades av Johan Hansson och hans hustru Jenny Bergqvist Hansson den 1 april 1922. Förlagsnamnet tog de från en då redan etablerad bokserie som de hade rättigheterna till. Redan från början satsade makarna på en bred, folkbildande utgivning inom områden som psykologi, psykoanalys, naturvetenskap och hälsa. De förenades av en stark vilja att driva ett idéburet och idédrivande modernt bokförlag.

Sedan den 25 juni 1947 är Natur & Kultur en affärsdrivande stiftelse. Det betyder att vi inte har något ägarkapital som ropar på maximal avkastning. Det som styr verksamheten är stiftelseurkundens idéer om tolerans, humanism och demokrati och vårt överskott går tillbaka till verksamheten. Den enda utdelning som sker är den som kommer samhället till godo i form av priser, stipendier och stöd.

Carin Österberg, förlagets vd 1967-1979.

Läromedel har varit en betydande del av Natur & Kulturs verksamhet sedan 1960-talet. Carin Österberg var förlagets vd 1967–1979 och det var hon som fattade beslutet att satsa på läromedel i samband med att grundskolan fick en ny läroplan 1969. Med facit i hand kan vi konstatera att satsningen blev en framgång som haft stor betydelse för hur Natur & Kultur har utvecklats.

Allt detta sammantaget gör att vi på Natur & Kultur i dag arbetar för att vara en oberoende kraft såväl i förlagsvärlden som i samhället i stort. Som författare på Natur & Kultur är du en del av både vår historia och våra framtida utmaningar.

Det finns mycket mer att säga om makarna Hansson, stiftelsen och förlagsverksamheten. Läs gärna vidare här.

Karin Tengby, projektledare för Natur & Kulturs stiftelseverksamhet. Här nedanför berättar hon om stiftelsen.

Vad innebär det att Natur & Kultur är en stiftelse?

Vi blir så mycket mer än ett traditionellt förlag. En del av vår vinst går till projekt och verksamhet som bidrar till att skapa ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Vi uppmuntrar till bildning och utbildning på ett bredare plan, även vid sidan av vår utgivning. Våra författare, vi som arbetar på förlaget och alla som köper våra läromedel och böcker bidrar faktiskt till att göra världen lite bättre.

Vad gör stiftelsen?

Genom årliga priser premierar vi betydelsefulla insatser inom pedagogik för läs- och skrivinlärning, inom populärvetenskap, kultur, översättning och samhällsdebatt. Vi delar ut många och stora stipendier för att bland annat uppmuntra till att skapa litterära verk, spridning av forskning och för nytänkande inom psykiatrin. Och vi ger stöd till organisationer som verkar för tolerans, humanism och demokrati.

Vad innebär det att Natur & Kultur är en stiftelse?

Vi blir så mycket mer än ett traditionellt förlag. En del av vår vinst går till projekt och verksamhet som bidrar till att skapa ett mer demokratiskt och inkluderande samhälle. Vi uppmuntrar till bildning och utbildning på ett bredare plan, även vid sidan av vår utgivning. Våra författare, vi som arbetar på förlaget och alla som köper våra läromedel och böcker bidrar faktiskt till att göra världen lite bättre.

Vad gör stiftelsen?

Genom årliga priser premierar vi betydelsefulla insatser inom pedagogik för läs- och skrivinlärning, inom populärvetenskap, kultur, översättning och samhällsdebatt. Vi delar ut många och stora stipendier för att bland annat uppmuntra till att skapa litterära verk, spridning av forskning och för nytänkande inom psykiatrin. Och vi ger stöd till organisationer som verkar för tolerans, humanism och demokrati.