Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Skrivråd

Det första och viktigaste rådet till dig som författare är: Bli medveten om din egen skrivprocess. Om du har medförfattare kan det vara intressant att prata med dem om hur deras process ser ut. Vilka tips och idéer har de som du kan pröva? Och självklart kan du få goda råd från din projektledare och din textredaktör.

När vi redigerar text på Natur & Kultur Läromedel brukar vi utgå från fyra textnivåer som presenteras kort här nedanför. När du skriver ditt manus kan du använda dig av samma nivåer i din bearbetningsprocess. Att arbeta med alla nivåerna samtidigt brukar visa sig alltför komplext, så tänk dig att vi börjar i den övergripande strukturen och arbetar oss ner på detaljnivå. Fokusera på de två första nivåerna. Konsekvensredigering och rent teknisk redigering blir aktuellt senare när du och textredaktören arbetar med ditt manus.


Textbearbetning – omstuvning och omskrivning

På den mest övergripande nivån handlar det om att se till att texten har en logisk struktur och är anpassad efter den tänkta läsaren. Ett tips är att göra en innehållsförteckning tidigt för att få överblick över kapitel- och rubrikstrukturen.

Hur omfattande ska din text bli? Vilket omfång har du och förläggaren kommit överens om? För att texten ska hamna på en rimlig nivå och få en vettig struktur behöver du veta ungefär hur mycket utrymme som står till ditt förfogande.

Skriv ett första utkast och försäkra dig sedan om att:

 • din text är uppdelad i tydliga avsnitt
 • du har en genomtänkt rubrikstruktur
 • såväl kapitelrubriker som mellanrubriker är informativa och helst ryms på en rad
 • styckena kommer i en logisk ordning
 • innehåll ligger på en rimlig nivå för den tänkta läsaren. 


Textbearbetning - finslipning och förtydliganden

När innehållet ligger där det ska och texten har ett rimligt omfång är det dags att gå ner på ord- och meningsnivå.

 • Är ni flera författare som skriver tillsammans? Se till att hitta en gemensam stil – men utan att förlora textens författarröst. Den är nämligen viktig för förståelsen.
 • Försäkra dig om att varje stycke inleds med en tydlig kärnmening som sammanfattar vad stycket handlar om. Om du har svårt att formulera en sådan kan det bero på att stycket är för långt och behöver delas upp i flera kortare stycken.
 • Använd sambandsord som inledningsvis, eftersom och slutligen som framhäver orsakssammanhang och andra samband.
 • Försäkra dig om att språket ligger på en rimlig nivå för den tänkta läsaren.

 
Konsekvensredigering

Nästa nivå handlar mest om formalia. Du kan tänka så här: De bearbetningar som görs här och i nästa nivå är sådana som skulle kunna genomföras av någon som inte är insatt i varken ämnet eller projektet. Vänta med den här nivån tills strukturen är på plats och tilltalet är konsekvent.

 • Se till att genomföra det system ni kommit överens om i projektgruppen när det gäller betoningar av olika slag, t.ex. fet och kursiv.
 • Se till att ord som ska/skall, istället/i stället och tv/TV som kan skrivas på olika sätt används konsekvent. Kom överens med förläggaren om vilken form ni ska använda.
 • Om ni använder förkortningar så se till att de skrivs konsekvent med eller utan punkt. Även här är det bra att diskutera med förläggaren vilken version ni ska använda.
 • Bestäm hur ni ska använda man/en, hen, m.m.


Teknisk redigering

Den fjärde och sista nivån handlar om rent tekniska justeringar som textredaktören oftast gör innan manus skickas vidare till formgivning.

 • Korrigera rena skrivfel.
 • Städa texten: ta bort felaktiga mellanslag, radmatningar m.m.

Verktyg

Det finns många bra verktyg att ta hjälp av under skrivandet. På Natur & Kultur Läromedel använder vi följande:

SAOL Svenska Akademiens ordlista

SAOL finns även som en mycket användarvänlig gratisapp. Ladda gärna ner den till din smartphone. På svenska.se har Svenska Akademien samlat SAOL, Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordbok och gjort det möjligt att söka i alla tre samtidigt. Praktiskt, informativt och gratis.

Svenska skrivregler

4:e upplagan, 2017
Den senaste upplagan är utökad och innehåller en hel del nyheter, bl.a. råd om hur man skriver på webben och hur man hanterar sina källor.

Nationalencyklopedin, ne.se

NE är ett mycket användbart rättesnöre när det handlar om t.ex. stavning av personnamn och geografiska namn.

Skrivregler för främmande språk

De flesta främmande språk har motsvarigheter till SAOL, t.ex. rae.es (spanska) och chicagomanualofstyle.org (engelska). Skriver du på ett främmande språk? Kom överens med din förläggare vilka skrivregler ni ska använda.