Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Intervju med tre författare

Ni som författare är grunden till vår verksamhet. På Natur & Kultur ger vi varje år ut hundratals nya titlar inom de olika förlagsgrenarna. Vi har ställt frågor till tre av er om hur det är att vara författare hos oss.

David Edfelt

David är leg. psykolog, handledare och utbildare, bland annat på Specialpedagogiska instutitionen vid Stockholms universitet.

Läs mer ...

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel och Akademi?

För mig har det varit ett oerhört givande att samarbete, dels på grund av företagets grundsyn sedan start, som jag tycker är sympatisk, men främst på grund av alla kunniga och drivna personer som jag träffat under årens lopp. Det gäller allt ifrån redaktörens arbete och sätt att förhålla sig till texten och dels alla andra vi samarbetet med när det gäller projektledning, illustrationer, inlaga, framsida och marknadsföring samt försäljning. En mycket positiv helhet med andra ord.

Hur kom det sig att du blev författare?

Det var inte något jag tänkt på tidigare men blev aktuellt något år innan min första bok. Hade föreläst i över tio år för förskolor, skolor, fritids, socialtjänst, vårdverksamheter med flera och saknade böcker som kikade på vad man praktiskt kan göra för att skapa skillnad för de barn, ungdomar och vuxna som gång på gång krockar med tillvaron. Tyckte litteraturen var antingen för bred eller för smal och framförallt inte tillräckligt konkret. Ibland saknades även den etiska kompass jag tycker är viktig i arbetet med de som har det tuffast. Sedan finns det väl en liten folkbildningsdjävul i mig. Kanske något från morsarvet där folkbildning varit centralt.

Du har varit med och skrivit flera böcker. Hur kan arbetet mellan olika böcker skilja sig åt? Finns det något som alltid är lika?

Det är stor skillnad om jag skriver tillsammans med andra eller själv. Gillar samarbetena. Tycker jag lär mig mycket av alla kompetenta medförfattare. Det blir liksom lite roligare. När jag skriver själv är det mer vånda och jag kan periodvis ha svårt att uppamma den koncentration jag behöver för att få till det. Sedan har jag ju inte varit världsbäst på att stryka i almanackan och med alltför mycket inbokat har en del skrivande förpassats till jul- och sommaruppehållet. Det som är lika är väl att det helt enkelt tar tid att få till det på ett bra sätt.

Brukar du skriva för andra målgrupper (t ex forskningsartiklar, avhandlingar)? Vad skiljer skrivsätten åt i så fall?

Jag är kunskapsförmedlare och inte kunskapsproducent så jag har inte ägnat mig åt forskning men läser gärna nya rön. Däremot har jag skrivit en del artiklar i facktidningar. Här gäller det att rappt, på dryga 3000 tecken, fånga en viktig frågeställning så att läsaren börjar fundera, helst även gör på ett annat sätt i sin vardag. 

Ge tre snabba tips till nya författare.

Svårt det där då alla är olika men jag tänker att det förstås är viktigt att vara väl förtrogen med ämnet, ha en bra idé och ägna tid åt skrivandet så att läsaren fångas av texten. Sedan är det viktigt att vara prestigelös tycker jag - det viktiga är att boken blir bra, men nu blev det kanske fyra tips.

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel och Akademi?

För mig har det varit ett oerhört givande att samarbete, dels på grund av företagets grundsyn sedan start, som jag tycker är sympatisk, men främst på grund av alla kunniga och drivna personer som jag träffat under årens lopp. Det gäller allt ifrån redaktörens arbete och sätt att förhålla sig till texten och dels alla andra vi samarbetet med när det gäller projektledning, illustrationer, inlaga, framsida och marknadsföring samt försäljning. En mycket positiv helhet med andra ord.

Hur kom det sig att du blev författare?

Det var inte något jag tänkt på tidigare men blev aktuellt något år innan min första bok. Hade föreläst i över tio år för förskolor, skolor, fritids, socialtjänst, vårdverksamheter med flera och saknade böcker som kikade på vad man praktiskt kan göra för att skapa skillnad för de barn, ungdomar och vuxna som gång på gång krockar med tillvaron. Tyckte litteraturen var antingen för bred eller för smal och framförallt inte tillräckligt konkret. Ibland saknades även den etiska kompass jag tycker är viktig i arbetet med de som har det tuffast. Sedan finns det väl en liten folkbildningsdjävul i mig. Kanske något från morsarvet där folkbildning varit centralt.

Du har varit med och skrivit flera böcker. Hur kan arbetet mellan olika böcker skilja sig åt? Finns det något som alltid är lika?

Det är stor skillnad om jag skriver tillsammans med andra eller själv. Gillar samarbetena. Tycker jag lär mig mycket av alla kompetenta medförfattare. Det blir liksom lite roligare. När jag skriver själv är det mer vånda och jag kan periodvis ha svårt att uppamma den koncentration jag behöver för att få till det. Sedan har jag ju inte varit världsbäst på att stryka i almanackan och med alltför mycket inbokat har en del skrivande förpassats till jul- och sommaruppehållet. Det som är lika är väl att det helt enkelt tar tid att få till det på ett bra sätt.

Brukar du skriva för andra målgrupper (t ex forskningsartiklar, avhandlingar)? Vad skiljer skrivsätten åt i så fall?

Jag är kunskapsförmedlare och inte kunskapsproducent så jag har inte ägnat mig åt forskning men läser gärna nya rön. Däremot har jag skrivit en del artiklar i facktidningar. Här gäller det att rappt, på dryga 3000 tecken, fånga en viktig frågeställning så att läsaren börjar fundera, helst även gör på ett annat sätt i sin vardag. 

Ge tre snabba tips till nya författare.

Svårt det där då alla är olika men jag tänker att det förstås är viktigt att vara väl förtrogen med ämnet, ha en bra idé och ägna tid åt skrivandet så att läsaren fångas av texten. Sedan är det viktigt att vara prestigelös tycker jag - det viktiga är att boken blir bra, men nu blev det kanske fyra tips.

Michaela Eriksson

Michaela Eriksson kommer från Enköping, är lärare och en av författarna bakom Klara svenskan, en läromedelsserie i svenska för mellanstadiet.

Läs mer ...

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel?

Först och främst möjligheten att vara med och förändra. Att tillsammans med lärare och elever som använder Klara svenskan utveckla klassrumsvardagen och undervisningen. Dessutom hjälper mitt skrivande till att utveckla min egen undervisning. Att pröva det jag skrivit på kammaren på mina elever är kul och väldigt spännande. Deras respons är omedelbar och det är härligt att se hur de tar ansvar för sina åsikter. De känner sig delaktiga och är stolta över det och det gör i förlängningen mig stolt! Det här med att skriva ner sina egna idéer på ett sätt som gör att andra lärare och elever kan använda dem har förändrat mitt sätt att arbeta.

Jag har alltid velat hålla mig uppdaterad vad gäller forskning och nu har jag fått ett nytt sammanhang för att utveckla de tankar den läsningen sätter igång. På senare tid har Barbro Westlunds forskning spelat en viktig roll för både mitt skrivande och min undervisning

Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare och att du hamnade på Natur & Kultur?

Jag var inte helt nöjd med det läromedel jag använde och hade en del spridda tankar om vad jag skulle vilja ha, bland annat handlade det om en tydligare koppling till aktuell forskning. Att det var till just Natur & Kultur jag vände mig var nog en lycklig slump i kombination med att såvitt jag kunde se så fanns det inget material här som liknade det jag ville göra.

Det jag gjorde var att mejla förlaget de tankar jag hade men det var absolut ingen färdig idé. Tillsammans med förlaget och då framför allt min projektledare har vi sedan förädlat idén. Under processens gång har jag också fått en medförfattare, en person som redan hade skrivit flera läromedel på förlaget och det känns väldigt tryggt och bra.

Beskriv mottagandet du fick som ny författare. Saknade du något?

Alla var väldigt uppmuntrande och mottagandet var varmt. Det bidrog till att jag ställde krav på mig själv.

Om jag saknade något så var det ett slags överblick över hur hela processen ser ut när man tar fram en ny läromedelsserie. Så är det väl i och för sig alltid när man ger sig in i ett nytt och obekant sammanhang, men ibland kände jag mig otillräcklig. Att skapa läromedel tar fantastiskt mycket tid och det är väldigt många vändor innan det är en färdig produkt. Man kan säga att skriva läromedel är som en elefantgraviditet! Skämt åsido, ibland är det bra att inte veta exakt vad man ger sig in i utan bara köra i full fart framåt.

Vad har varit mest oväntat i arbetet så här långt?

Att få åka på turné och föreläsa om Klara svenskan. Det är både inspirerande och lite läskigt. Men jag har fått bra support av projektgruppen.

Ge tre snabba tips till nya läromedelsförfattare.

Då säger jag: Utrusta dig med tålamod. Var beredd på att jobba hårt. Tveka aldrig att fråga om något känns oklart. Jag har lärt mig att jag är i trygga och proffsiga händer på förlaget och jag kan fråga om vad som helst.

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel?

Först och främst möjligheten att vara med och förändra. Att tillsammans med lärare och elever som använder Klara svenskan utveckla klassrumsvardagen och undervisningen. Dessutom hjälper mitt skrivande till att utveckla min egen undervisning. Att pröva det jag skrivit på kammaren på mina elever är kul och väldigt spännande. Deras respons är omedelbar och det är härligt att se hur de tar ansvar för sina åsikter. De känner sig delaktiga och är stolta över det och det gör i förlängningen mig stolt! Det här med att skriva ner sina egna idéer på ett sätt som gör att andra lärare och elever kan använda dem har förändrat mitt sätt att arbeta.

Jag har alltid velat hålla mig uppdaterad vad gäller forskning och nu har jag fått ett nytt sammanhang för att utveckla de tankar den läsningen sätter igång. På senare tid har Barbro Westlunds forskning spelat en viktig roll för både mitt skrivande och min undervisning

Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare och att du hamnade på Natur & Kultur?

Jag var inte helt nöjd med det läromedel jag använde och hade en del spridda tankar om vad jag skulle vilja ha, bland annat handlade det om en tydligare koppling till aktuell forskning. Att det var till just Natur & Kultur jag vände mig var nog en lycklig slump i kombination med att såvitt jag kunde se så fanns det inget material här som liknade det jag ville göra.

Det jag gjorde var att mejla förlaget de tankar jag hade men det var absolut ingen färdig idé. Tillsammans med förlaget och då framför allt min projektledare har vi sedan förädlat idén. Under processens gång har jag också fått en medförfattare, en person som redan hade skrivit flera läromedel på förlaget och det känns väldigt tryggt och bra.

Beskriv mottagandet du fick som ny författare. Saknade du något?

Alla var väldigt uppmuntrande och mottagandet var varmt. Det bidrog till att jag ställde krav på mig själv.

Om jag saknade något så var det ett slags överblick över hur hela processen ser ut när man tar fram en ny läromedelsserie. Så är det väl i och för sig alltid när man ger sig in i ett nytt och obekant sammanhang, men ibland kände jag mig otillräcklig. Att skapa läromedel tar fantastiskt mycket tid och det är väldigt många vändor innan det är en färdig produkt. Man kan säga att skriva läromedel är som en elefantgraviditet! Skämt åsido, ibland är det bra att inte veta exakt vad man ger sig in i utan bara köra i full fart framåt.

Vad har varit mest oväntat i arbetet så här långt?

Att få åka på turné och föreläsa om Klara svenskan. Det är både inspirerande och lite läskigt. Men jag har fått bra support av projektgruppen.

Ge tre snabba tips till nya läromedelsförfattare.

Då säger jag: Utrusta dig med tålamod. Var beredd på att jobba hårt. Tveka aldrig att fråga om något känns oklart. Jag har lärt mig att jag är i trygga och proffsiga händer på förlaget och jag kan fråga om vad som helst.

Fredrik Bernelf

Fredrik Bernelf är gymnasielärare och författare till Privatjuridik Digital och Företagsekonomi Digital.

Läs mer ...

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel? 
Jag tycker att det bästa med att vara hos Natur & Kultur är den stöttning som finns från förlaget. Både i det redaktionella arbetet och med sälj och kundsupport.  

Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare? 

Under många år tyckte jag inte att det fanns något läromedel som passade mitt sätt att undervisa på och när erbjudandet dök upp tänkte jag att nu är det upp till bevis. Tre läromedel senare känner jag att det var ett fantastiskt beslut att kasta sig ut och resan har varit den bästa fortbildning man kan tänka sig som lärare. 

Berätta om hur det är att skriva digitala läromedel. Vilka är fördelarna? Vilka svårigheter finns? 

Den stora fördelen med att skriva digitala läromedel är att det alltid är aktuellt. Om något ändras i omvärlden eller att jag som författare hittar en metod som fungerar bättre på eleverna så är det lätt att uppdatera i läromedlet. Det svåra är att hitta en balansgång mellan att få med det nödvändiga innehållet och samtidigt hålla texterna korta eftersom det ställer lite andra krav att skriva för läsning på skärm. Dessutom är det en stor fördel att kunna blanda medier direkt i kursboken. 

Du har ju skrivit Digilär Privatjuridik – ett heldigitalt läromedel som även ska komma ut i tryckt form. Hur påverkade det ditt sätt att skriva? 

Att skriva för både digitala och analoga läsare har gjort att jag fått tänka till om vilka saker som kan få försvinna i en tryckt bok utan att kärnan i innehållet blir svagare. I övrigt har det inte påverkat skrivandet särskilt mycket eftersom ett läromedel för gymnasiet mår bra av lite kortare texter. 

Vad har varit mest oväntat i arbetet så här långt? 
Hur mycket arbete det är med att skapa bra uppgifter till eleverna. Uppgifter som inte bara täcker kunskapsinnehållet utan även tar hänsyn till läroplanens skrivningar på andra områden. 

Ge tre snabba tips till nya läromedelsförfattare. 
Tro på din kunskap, var beredd på att få lägga mycket tid, njut av resan. 

Vad är det bästa med att vara författare på Natur & Kultur Läromedel? 
Jag tycker att det bästa med att vara hos Natur & Kultur är den stöttning som finns från förlaget. Både i det redaktionella arbetet och med sälj och kundsupport.  

Hur kom det sig att du blev läromedelsförfattare? 

Under många år tyckte jag inte att det fanns något läromedel som passade mitt sätt att undervisa på och när erbjudandet dök upp tänkte jag att nu är det upp till bevis. Tre läromedel senare känner jag att det var ett fantastiskt beslut att kasta sig ut och resan har varit den bästa fortbildning man kan tänka sig som lärare. 

Berätta om hur det är att skriva digitala läromedel. Vilka är fördelarna? Vilka svårigheter finns? 

Den stora fördelen med att skriva digitala läromedel är att det alltid är aktuellt. Om något ändras i omvärlden eller att jag som författare hittar en metod som fungerar bättre på eleverna så är det lätt att uppdatera i läromedlet. Det svåra är att hitta en balansgång mellan att få med det nödvändiga innehållet och samtidigt hålla texterna korta eftersom det ställer lite andra krav att skriva för läsning på skärm. Dessutom är det en stor fördel att kunna blanda medier direkt i kursboken. 

Du har ju skrivit Digilär Privatjuridik – ett heldigitalt läromedel som även ska komma ut i tryckt form. Hur påverkade det ditt sätt att skriva? 

Att skriva för både digitala och analoga läsare har gjort att jag fått tänka till om vilka saker som kan få försvinna i en tryckt bok utan att kärnan i innehållet blir svagare. I övrigt har det inte påverkat skrivandet särskilt mycket eftersom ett läromedel för gymnasiet mår bra av lite kortare texter. 

Vad har varit mest oväntat i arbetet så här långt? 
Hur mycket arbete det är med att skapa bra uppgifter till eleverna. Uppgifter som inte bara täcker kunskapsinnehållet utan även tar hänsyn till läroplanens skrivningar på andra områden. 

Ge tre snabba tips till nya läromedelsförfattare. 
Tro på din kunskap, var beredd på att få lägga mycket tid, njut av resan.