Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Punkt Litteraturhistoria Digital

Punkt Litteraturhistoria ger eleverna möjlighet att arbeta med litteraturhistoria i alla tre kurserna. Den digitala plattformen erbjuder smarta verktyg för planering och funktioner för ett tillgängligt lärande.

Läs mer...
Punkt Litteraturhistoria Digital Punkt Litteraturhistoria Digital
Punkt Litteraturhistoria Digital
Onlineprodukt

Punkt Litteraturhistoria Digital

Utkom 7 mars 2022

ISBN
9789127462069
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.

Andra intressanta titlar

Om Punkt Litteraturhistoria Digital

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk.

Sagt om Punkt Litteraturhistoria:

Ett gediget och traditionellt läromedel, men med ambition att förnya och bredda förmedlingen av litteraturens historia på gymnasiet. En litteraturhistoria som sticker ut i jämförelse med andra läromedel i ämnet.

BTJ-häftet nr 17, Jonas Herrlin

Punkt Litteraturhistoria är medryckande och lärorik. De litteraturhistoriska epokerna sätts i ett sammanhang genom utblickar mot hela världen. Därefter målas bilden av hur samhälle och litteratur speglar varandra i den västerländska och svenska litteraturen. Ett källkritiskt förhållningssätt genomsyrar innehållet i och med att såväl författarens som läsarens roll problematiseras. Ett stort antal författarskap presenteras och centrala verk analyseras. Analyserna modellerar hur eleven kan göra egna närläsningar av både utdrag och hela verk.

Sagt om Punkt Litteraturhistoria:

Ett gediget och traditionellt läromedel, men med ambition att förnya och bredda förmedlingen av litteraturens historia på gymnasiet. En litteraturhistoria som sticker ut i jämförelse med andra läromedel i ämnet.

BTJ-häftet nr 17, Jonas Herrlin

  • Punkt konkretiserar progressionen mellan Svenska 1, 2 och 3.
  • Punkt kombinerar kunskaper och förmågor, hela tiden med svenskämnets innehåll i fokus.
  • Punkt innehåller exempeltexter som modellerar hur eleven kan uttrycka sina kunskaper och visar hur både innehåll och språk utvecklas mellan kurserna.
  • Punkt låter litteraturhistorien ta plats i alla tre kurserna.
  • Punkt är vägen framåt.