Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Främmande bidrag

I många verk, framför allt i läromedel i svenska och moderna språk, brukar det finnas autentiska texter skrivna av till exempel journalister eller skönlitterära författare. Här på förlaget kallar vi sådana texter ”främmande bidrag”.

Vad är främmande bidrag? 
Det är texter som är skrivna av någon annan författare. Våra författare vill ibland inkludera olika typer av texter i sina läromedel/verk. Det kan handla om allt från utdrag ur samtida romaner till dikter, sånger eller nyhetsartiklar. Men för att kunna publicera andras texter krävs, med några undantag, alltid tillstånd från upphovspersonen – som dessutom har rätt till ersättning. 

När får man använda främmande bidrag utan att fråga om tillstånd? 
Man kan grovt dela in svaret i tre delar. Den ena handlar om hur länge upphovspersonen varit död och de andra om två olika sätt att återge texten. 

70-årsregeln: Texter blir fria 70 år efter författarens död. Detsamma gäller för översättningar, de blir alltså fria 70 år efter översättarens död. Så även om originaltexten är fri sedan länge, kan man ändå behöva söka tillstånd för den svenska översättningen. 

Citat: ”Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.” (22 § upphovsrättslagen) 

Citat får användas för att till exempel kritisera, förklara, skapa förståelse för det andra verket eller för att understryka ett eget ställningstagande. Däremot får man inte återge enbart det bästa ur någon annans verk för att med hjälp av citatet göra sin egen text mer läsvärd och ”krydda” det egna verket. 

Referat: Man får återge de bärande tankarna i ett skyddat verk, det vill säga handlingen, motivet, ämnet eller olika faktauppgifter. Därför är det tillåtet att referera innehållet i en text. Men man får se till så att referatet inte blir till en bearbetning av verket, för i så fall krävs upphovspersonens tillstånd. 

Får jag bearbeta ett främmande bidrag? 
Svaret är nästan alltid nej. Du får inte bearbeta utan att fråga upphovsrättsinnehavaren om tillstånd. Meddela därför alltid din projektledare eller förläggare i god tid om det är så att bidragen bearbetats, kortats ned eller ändrats. 

Vem betalar för de främmande bidragen? 
Om en av våra författare vill ha med ett textbidrag av någon annan upphovsperson i sitt läromedel/verk, förhandlar förlaget med respektive upphovsperson om rättigheterna att publicera texten. Vår författare står oftast för kostnaden för de främmande bidragen och betalar genom ett avdrag på royaltyn. Vad det kostar att använda en text varierar från fall till fall och beror på flera olika faktorer. Det är omöjligt att säga något generellt men fråga antingen din projektledare eller förläggare. 

Vilken typ av underlag behövs av mig som författare om jag vill använda främmande bidrag? 
Din projektledare eller förläggare kommer att be dig om källorna till de främmande bidrag du vill använda. Vi behöver i så god tid som möjligt få veta vilka texter det gäller. 

Ta gärna för vana att ta en kopia av texten eller fota av den. Detsamma gäller tryckortssidan. Det är sidan två i böcker där det står vem som äger rättigheterna och när och var boken är tryckt, därav namnet. Här finns med andra ord mycket användbar information. 

För källor från internet, till exempel tidningsartiklar, behövs länken inklusive datum för hämtning. 

Hur lång tid tar det att söka rättigheter för främmande bidrag? 
Det är bra att vara ute i god tid om man vill ha med främmande bidrag i sitt läromedel. Ibland kan det nämligen vara något av ett detektivarbete innan vi tagit reda på vem – eller vilka – som egentligen äger rättigheterna för en text och innan vi hittat alla kontaktuppgifter. Det kan vara både författare, förlag, översättare och arvingar som ska tillfrågas för ett visst verk. Oftast kontaktar vi upphovspersonerna direkt men ibland måste vi gå via agenter och ombud, både i Sverige och utomlands. Det tar ofta lång tid innan vi får in svar på förfrågningarna och det kan behövas flera påminnelser innan allt är på plats. 

Vad är det viktigaste jag ska komma ihåg om jag som författare vill använda främmande bidrag? 
Två saker: Tänk på att upphovspersonen alltid har rätt att få sitt namn angivet i anslutning till texten. Oftast är ett främmande bidrag en text men det kan lika gärna vara till exempel musik och även då måste vi begära tillstånd. 

I våra grundvillkor (som bifogas förlagsavtalet) kan du läsa mer om förutsättningarna för textbidrag av annan upphovsrättsinnehavare.