Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Royalty

Royalty är ett viktigt ord i förlagsvärlden och det förknippas självklart med förväntningar. I slutet av oktober varje år görs årets royaltyutbetalning.

På royaltyportalen kan du som författare logga in för att se dina avtal, följa din försäljning och se både tidigare och kommande royaltyavräkningar. Du hittar royaltyportalen på royalty.nok.se.

Här är en bild som förklarar vad som händer under ett royaltyår:

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar som gäller din royalty är du alltid välkommen att höra av dig oss på royalty@nok.se.

Om du har frågor eller funderingar som gäller din royalty är du alltid välkommen att höra av dig oss på royalty@nok.se.