Frida Engman, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF)

Känner du till SLFF? Är du kanske rentav redan medlem? Vi har träffat Frida Engman som är medlemsombud och bett henne berätta vad SLFF kan erbjuda dig som läromedelsförfattare. Ytterligare information hittar du i länkarna efter intervjun.

Frida Engman, vem är du?
– Jag arbetar sedan hösten 2015 som medlemsombud på SLFF. Engagemanget för utbildning är viktigt för mig och jag har tidigare arbetat med utbildningsfrågor i ett globalt perspektiv, bland annat för Svenska Afghanistan-kommittén.

Berätta kort om SLFF och vad ni ser som ert huvudsakliga uppdrag.
– SLFF står för Sveriges Läromedelsförfattares Förbund och organisationen har funnits sedan 1959. Vi företräder läromedelsförfattare i frågor som rör upphovsrätten och vår verksamhet vilar på två ben: dels erbjuder vi medlemmar juridisk rådgivning, dels medlemsservice som till exempel kompetensutveckling och möjligheter att träffa andra författare och utbyta erfarenheter. En viktig del av vårt arbete är våra författarstipendier som vi naturligtvis tycker att alla läromedelsförfattare borde söka.

Vårt kansli finns i centrala Stockholm och där arbetar fem personer tillsammans med ordföranden i vår engagerade styrelse. Vi kommunicerar med medlemmarna via slff.se, tidskriften Manus och vårt nyhetsbrev. Dessutom finns vi på Facebook.

Du är medlemsombud på SLFF. Vad gör ett medlemsombud?
– Rollen som medlemsombud syftar till att göra medlemskapet i SLFF så meningsfullt som möjligt. Att vara författare är ofta ett ensamarbete och vi vill att våra medlemmar ska känna tillhörighet och känna sig stärkta i sin författarroll.

Medlemskapet ger gemenskap med ca 1.600 andra författare genom att vi till exempel arrangerar kurser, konferenser och utbildningar. Som medlemsombud är det min uppgift att vara lyhörd för medlemmarnas önskemål om och behov av olika slags evenemang. Jag vill skapa mötesplatser för läromedelsförfattare både på nationell och regional nivå.

Ge några exempel på vad de här evenemangen kan handla om.
– Vi anordnar fyra kurser om året och de kan handla om vitt skilda ämnen som skatter och deklaration, retorik, skrivutveckling och normkritik. Kursen om skatter och deklaration brukar vara både välbesökt och mycket uppskattad. Det är kanske inte det första man tänker sig att man behöver veta när man skriver läromedel, men det är viktiga frågor som är nya för många av våra medlemmar.

Om du får välja tre delar av SLFFs verksamhet som du vill lyfta fram, vilka väljer du då?
– Om jag ska begränsa mig till tre saker väljer jag: rådgivning kring juridiska spörsmål, kompetensutveckling och möjligheten att boka vår skrivarstuga i Visby. Får jag nämna en fjärde? Jag pratade om författarstipendierna tidigare men de är så viktiga att de förtjänar att nämnas en gång till.

Vilken fråga är absolut viktigast för läromedelsbranschen i dag?
– Tillgång till aktuella och kvalitetssäkrade läromedel borde betraktas som en självklar del av skolutvecklingen.

Hur ser SLFF på skolans digitalisering?
– SLFF driver frågan om att öronmärka pengar för läromedel. Datorn i sig är inte ett läromedel utan den måste fyllas med ett relevant och pedagogiskt innehåll och det är avgörande att eleverna får hjälp att sovra bland allt som erbjuds.

Vilka gemensamma intressen finns det för SLFF och Natur & Kultur?
– Oavsett om det handlar om tryckta eller digitala produkter så behöver skolan läromedel och vi vill gärna lyfta värdet av författaren och den kunskap och erfarenhet hen har. Jag brukar säga att använda läromedel är att ha en duktig kollega i klassrummet.

Vad vill du säga till en läromedelsförfattare som ännu inte är medlem i SLFF?
– SLFF är en angelägen tillhörighet och du är varmt välkommen. Hör gärna av dig till mig som medlemsombud för att få veta vad medlemskapet skulle innebära just för dig.

frida.engman@slff.se

Du som ännu inte är medlem: Här berättar SLFF mer om alla fördelar med ett medlemskap.