Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Frida Engman, Läromedelsförfattarna

Känner du till Läromedelsförfattarna? Är du kanske rentav redan medlem? Vi har träffat Frida Engman som är förbundsdirektör/vd och bett henne berätta vad Läromedelsförfattarna kan erbjuda dig. Ytterligare information hittar du i länkarna efter intervjun.

Frida Engman, vem är du?
– Jag arbetar sedan hösten 2019 som förbundsdirektör/vd på Läromedelsförfattarna. Engagemanget för utbildning är viktigt för mig och jag har tidigare arbetat med utbildningsfrågor i ett globalt perspektiv, bland annat för Svenska Afghanistankommittén. 

Berätta kort om Läromedelsförfattarna och vad ni ser som ert huvudsakliga uppdrag.
– Organisationen har funnits sedan 1959 och heter formellt Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, men går i dag under namnet Läromedelsförfattarna. Vi företräder författare av läromedel och kurslitteratur i frågor som rör upphovsrätt. Vår verksamhet vilar främst på två ben: det ena är den juridiska rådgivningen som hjälper författarna med avtal och andra upphovsrättsliga frågor, det andra är medlemsservice där vi ger författarna möjlighet till kompetensutveckling och utbyte av erfarenheter med andra författare. En annan viktig del av vårt arbete är såklart våra författarstipendier som vi tycker att alla läromedelsförfattare ska söka.

Vårt kansli finns i centrala Stockholm och där arbetar ett antal personer tillsammans med ordföranden i vår engagerade styrelse. 

Vad innebär ett medlemskap i Läromedelsförfattarna?
– Att vara författare är ofta ett ensamt arbete och vi vill att våra medlemmar ska känna tillhörighet och känna sig stärkta i sin författarroll. Ett medlemskap hos oss ger den gemenskapen. Vi har ungefär 1.600 medlemmar, och genom de kurser, författarsamtal och andra evenemang vi arrangerar får medlemmar träffas och umgås. Vi kommunicerar med medlemmarna via laromedelsforfattarna.se, vår tidskrift Manus och vårt nyhetsbrev. Vi vill vara en organisation som lyssnar till våra medlemmars önskemål och behov, så att vår verksamhet speglar det våra medlemmar vill ha.

Ge några exempel på vad de här evenemangen kan handla om.
– Vi kommer bland annat anordna kurser i retorik, normkritik och digital marknadsföring. Vi ska även anordna ett antal författarsamtal på några av Sveriges stadsbibliotek. De kommer kretsa kring olika ämnen där skrivandet är centralt. På bokmässan i Göteborg delar vi ut Läromedelsförfattarnas pris och arrangerar frukostseminarium. 

Om du får välja tre delar av Läromedelsförfattarnas verksamhet som du vill lyfta fram, vilka väljer du då?
– Om jag ska begränsa mig till tre saker väljer jag: rådgivningen kring juridiska frågor, kompetensutvecklingen och möjligheten att boka vår skrivarstuga i Visby, det är en oerhört uppskattad förmån. Får jag nämna en fjärde? Jag pratade om författarstipendierna tidigare men de är så viktiga att de förtjänar att nämnas en gång till.

Vilken fråga är absolut viktigast för läromedelsbranschen i dag?
– Jag skulle vilja svara utifrån ett samhällsperspektiv. Den viktigaste frågan för oss att driva är kravet på en likvärdig tillgång till läromedel. Läromedel för alla borde vara en självklarhet, vi vet att det är långt ifrån det i dag.

Hur ser Läromedelsförfattarna på skolans digitalisering?
– Läromedelsförfattarna driver frågan om att öronmärka pengar för läromedel. Datorn i sig är inte ett läromedel och ska inte ses som det. Den måste fyllas med ett relevant och pedagogiskt innehåll. Det är avgörande att eleverna får hjälp att sovra bland allt som erbjuds.

Vilka gemensamma intressen finns det för Läromedelsförfattarna och Natur & Kultur?
– Grundläggande är förstås det faktum att författarna är en förutsättning. Jag är övertygad om att vi delar förståelsen för att det krävs ett fungerande ekosystem för upphovsrätt för att bra läromedel ska bli till. Jag tänker också att vi delar övertygelsen om att såväl lärare som elever behöver läromedel. Vi vill gärna lyfta värdet av författaren och den kunskap och erfarenhet hen har. Jag brukar säga att använda läromedel är att ha en duktig kollega med sig i klassrummet.

Vad vill du säga till en läromedelsförfattare som ännu inte är medlem i Läromedelsförfattarna?
– Läromedelsförfattarna finns till för dig och du är mer än välkommen. Hör gärna av dig till oss för att få veta vad medlemskapet skulle innebära för just dig. Vi finns även på sociala medier om du vill kika på vad vi sysslar med.

frida.engman@laromedelsforfattarna.se

Du som ännu inte är medlem: Här berättar Läromedelsförfattarna mer om alla fördelar med ett medlemskap.