Utvärdering och bedömning i skolan

För vem och varför? (2:a utgåvan)

Utvärdering och bedömning i skolan är en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete.

 

Tryckta utgåvor

Utvärdering och bedömning i skolan Utvärdering och bedömning i skolan
Utvärdering och bedömning i skolan
Utgiven: 2017-01-20
250 Sidor
ISBN 9789127817975
Häftad

Utvärdering och bedömning i skolan är en reviderad andra utgåva med flera nya aktuella kapitel och uppgifter. Bland annat har boken uppdaterats med kapitel om införandet av betyg i årskurs 6, PISA-undersökningarna, elevinflytande och systematiskt kvalitetsarbete.

Antologin är skriven av 15 lärarutbildare och forskare som ger läsaren en både nationell och internationell bild av utvärdering och bedömning. Boken har även ett samhälleligt perspektiv och ger såväl teoretiska kunskaper som användbara strategier.

Utvärdering och bedömning i skolan riktar sig främst till lärarstuderande och verksamma lärare och ger en god grund att stå på i arbetet med pedagogisk utvärdering och bedömning i skolan, klassrummet och av eleverna.