10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning

Av John Hattie och Klaus Zierer. Översatt av Karin Ashing

I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande.


Tryckta utgåvor

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning
10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning Kommande
Utgivningsdatum 2019-09-02
200 Sidor
ISBN 9789127824041
Häftad

I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning, återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande.
Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom Synligt lärande vilket ger en bred översikt, samtidigt som den är praktiknära och tillämpbar i klassrummet. Den vänder sig till studerande och praktiserande lärare, rektorer och övriga skolledare.

John Hattie är professor i pedagogik vid Melbourne University och chef vid Melbourne Education Research Institue. Klaus Zierer är professor vid University of Ausburg samt Associate Research Fellow at the University of Oxford, UK.