Utmanande återkoppling

som för dina elevers lärande framåt

Utmanande återkoppling reder författarna James och Jill Nottingham ut begreppet återkoppling. Vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i vilken omfattning den bör ges och när. Här presenteras nyskapande modeller och verktyg för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som gynnar den typ av återkoppling som för våra elevers lärande framåt.

 


Tryckta utgåvor

Utmanande återkoppling Utmanande återkoppling
Utmanande återkoppling
Utgivningsdatum 2017-03-29
220 Sidor
ISBN 9789127817791
Häftad
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Utskrivningsbara pdf:er 1
.pdf-format
Utskrivningsbara pdf:er 2
.pdf-format

Återkoppling av hög kvalitet stödjer lärandet kraftfullt, men det finns också återkoppling som ger minimal eller rentav negativ påverkan.

I boken Utmanande återkoppling reder författarna James Nottingham och Jill Nottingham ut begreppen. Vi får veta vilken sorts återkoppling som är effektiv, i vilken omfattning den bör ges och när. Här presenteras nyskapande modeller och verktyg för lärande. I varje kapitel finns strategier och övningar som gynnar den typ av återkoppling som för våra elevers lärande framåt.

Utmanande återkoppling vänder sig i första hand till lärare och pedagoger, men är relevant även för skolledare.