Effektiv bedömning

Formativa, summativa och responsiva strategier

Boken Effektiv bedömning av Daisy Christodoulou ger nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås här att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. 


Tryckta utgåvor

Effektiv bedömning Effektiv bedömning
Effektiv bedömning
Utgivningsdatum 2018-09-21
240 Sidor
ISBN 9789127822733
Häftad
Provläs

Många menar att skolan på flera sätt svikit eleverna i sitt sätt att organisera undervisning – inte minst de eleversom kanske har det lite svårare. Boken Effektiv bedömning ger nya, viktiga insikter om hur undervisning och bedömning kan förstås och organiseras. Istället för att utgå från helheten föreslås det att undervisning ska organiseras i mindre kunskapsdelar och tränas som isolerade moment – för att tillsammans och slutligen bilda en helhet. Kunskap blir då alltid knuten till ett innehåll, vilket är en förutsättning för att utveckla olika förmågor. Metoden innehåller både formativa och summativa bedömningsperspektiv och ett resonemang om vikten att hålla isär dem.

Daisy Christodoulou tar avstamp i flera konkreta klassrums- och bedömningssituationer och boken blir ett handfast stöd för blivande såväl som erfarna lärare att lutasig mot. Framför allt är boken Effektiv bedömning mycket professionsnära och skriven med stor respekt för lärares expertis.