Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Kurslitteratur för Ämneslärarprogrammen

Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger kunskaper och färdigheter för en yrkesroll som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Här hittar du relevant och forskningsanknuten kurslitteratur för dig som är verksam inom, eller student på, Ämneslärarprogrammet. Titlarna nedan är skrivna av tongivande personer, ofta forskare, med lång erfarenhet inom området.