Anders Olofsson

Anders Olofsson är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Olofsson har erfarenhet från flera större utvärderingsprojekt under sin långa lärar- och forskningsverksamhet i universitetsvärlden. Hans forskning är främst inriktad mot ledarskap och entreprenörskap i skolan i ett skolutvecklingsperspektiv.