Feedback

Så återkopplar du i klassrummet

Av John Hattie och Shirley Clarke. Översatt av Karin Ashing

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning. Men utfallet kan variera enormt.

I boken löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre undervisning ock kan också skapa onödig stress.


Tryckta utgåvor

Feedback Feedback
Feedback Kommande
Utgivningsdatum 2019-06-10
224 Sidor
ISBN 9789127824980
Häftad

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning. Men utfallet kan variera enormt.

I boken löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte till ökat lärande eller bättre undervisning ock kan också skapa onödig stress.

Med utgångspunkt i omfattande forskning och lång undervisningserfarenhet klargör de både principerna bakom och de praktiska aspekterna av feedback. Du får bland annat ökade kunskaper om:

- betydelsen av djup- och ytinlärning

- hur du kan använda elev till lärare-feedback och elev till elev-feedback

- styrkan med rätt form av feedback under lektionerna

- hur du på ett hanterbart sätt använder feedback efter lektionen.

Författarna använder ett stort antal fallbeskrivningar och exempel kombinerat med engagerande klassrumsnära exempel för att dels visa vad som skapar en effektiv feedbackkultur, dels ge dig strukturer och ramverk för framgångsrik feedback i undervisningen.

Boken vänder sig i första hand till lärare från förskoleklass till årskurs nio, men även till lärarstudenter för samma årskurser.