Socialt och emotionellt lärande

Om att lyckas i skolan och livet

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter går att tränas upp, boken Socialt och emotionellt lärande ger verktyg och metoder. 

 


Tryckta utgåvor

Socialt och emotionellt lärande Socialt och emotionellt lärande
Socialt och emotionellt lärande Kommande
Utgivningsdatum 2019-05-31
208 Sidor
ISBN 9789127824324
Häftad

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett framgångsrikt liv och samhället i stort. De går att träna och här har skolan och fritids en betydande roll. 

Social och emotionellt lärande bygger på teori, men har ett konkret upplägg med systematiska metoder, verktyg och rikliga exempel från skola och fritids. Med kunskap och medvetenhet om vilka färdigheter eleven ännu ej behärskar och verktyg för stötta elevens utveckling, kan du som lärare ge bästa möjliga förutsättningar för dina elever att lyckas i skolan och livet.

Lars Löwenborg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, och Tina Palm, specialpedagog och leg. förskole- och grundskollärare, har gedigen erfarenhet av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och emotionella lärandet. Båda har tjugoårig erfarenhet som anställda i skolan och är flitigt anlitade kurshållare och föreläsare.