Tydliggörande pedagogik i förskolan

Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

 

Tryckta utgåvor

Tydliggörande pedagogik i förskolan Tydliggörande pedagogik i förskolan
Tydliggörande pedagogik i förskolan Kommande
Utgiven: 2019-03-05
176 Sidor
ISBN 9789127824485
Häftad
Provläs

Barns utveckling sker i olika takt, de lär sig genom sina sinnen och är behjälpta av en tydlig pedagogisk plan för dagens alla stunder. I den här boken fångar författarna upp barnens ojämna förmågor och svårigheter, tar fasta på deras styrkor och framför allt förklarar de hur du kan arbeta för att få med dig alla barn i barngruppen.

Tydliggörande pedagogik i förskolan kan exempelvis handla om att använda lek, bildstöd och andra hjälpmedel som underlättar för barnen att få syn på rutiner och förstå vad som ska ske hur, när, med vem och på vilket sätt. Denna praktiska handbok är skriven till alla blivande och verksamma förskollärare som dagligen arbetar för att göra förskolan begriplig, hanterbar och meningsfull för barnen. Det är dags att låsa upp alla dörrar och skapa en tillgänglig förskola!

David Edfelt är leg psykolog, handledare, utbildare och författare. Han undervisar på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Anna Sjölund är beteendevetare, grundutbildad psykoterapeut, handledare och författare med fördjupning i neuropsykiatri. Hon har utbildats i Tydliggörande pedagogik direkt vid Division TEACCH. Cajsa Jahn är lärare och Malin Reuterswärd är pedagog i Vasaskolans resursklass i Danderyd. De är författare och handledare med lång erfarenhet av arbete med tydliggörande pedagogik och elever med autism och adhd.