Autism och ADHD i gymnasiet

Tydliggörande pedagogik

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Denna praktiska handbok vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.


Tryckta utgåvor

Autism och ADHD i gymnasiet Autism och ADHD i gymnasiet
Autism och ADHD i gymnasiet Kommande
Utgivningsdatum 2019-08-17
208 Sidor
ISBN 9789127824683
Häftad

Alla förväntas gå gymnasiet, men en stor grupp misslyckas med att ta sin examen. För många beror det på svårigheter i planeringen för att nå långsiktiga mål eller bristande koncentrationsförmåga. Boken förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas och framför allt hur du kan anpassa undervisningen så att gymnasieskolan blir begriplig, hanterbar och meningsfull för alla elever. Denna praktiska handbok vänder sig till gymnasielärare, skolledare, specialpedagoger och elevhälsoteam.

David Edfelt är leg. psykolog, handledare och utbildare. Ann Lindgren är gymnasielärare med lång erfarenhet inom psykiatrin. Annelie Karlsson är specialpedagog och rektor med erfarenhet från vuxenutbildning, gymnasiet och gymnasiesärskolan. Anna Sjölund är beteendevetare, grundutbildad psykoterapeut och handledare.