Lars Löwenborg

Lars Löwenborg är leg. psykolog och leg. psykoterapeut med gedigen erfarenhet av att utveckla skolans och fritidshemmets roll i det sociala och emotionella lärandet. Han har lång erfarenheter som anställd i skolan och är en flitigt anlitad kurshållare och föreläsare.

 

Socialt och emotionellt lärande

För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor, koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella färdigheter är avgörande för det akademiska lärandet, hälsan, ett framgångsrikt liv och samhället i stort. De går att träna och här har skolan och fritids en betydande roll. 

 

Mer info