Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Studiestrategier i högstadiet

- för undervisning och lärande

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen.

Läs mer...
Studiestrategier i högstadiet Studiestrategier i högstadiet
Studiestrategier i högstadiet
Kommande

Studiestrategier i högstadiet

Utkommer 15 augusti 2023

ISBN
9789127463448
Typ
Häftad
Sidantal
200
Du har nått den maximala köpsumman.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter till goda studieresultat, välmående och en bra start i gymnasiet behöver vi rusta dem med en rik verktygslåda fylld av studiestrategier. För eleverna handlar det om möjligheten att ta kommandot över sitt eget lärande, kunna välja lämpliga strategier inför olika uppgifter och utmaningar, navigera och hitta vägar att utvecklas.

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen. Undervisningen syftar till att stegvis utveckla elevernas självreglering, vilket innebär att träna eleverna i att ta ansvar för sin egen lärprocess – genom att sätta upp mål, planera, organisera, genomföra och utvärdera sitt lärande. Att utveckla detta tar tid och arbetet behöver integreras i den ordinarie undervisningen, så att eleverna både får stöd genom exempel på hur strategierna kan användas och uppgifter att själva öva på.

Ett aktivt arbete med studiestrategier bidrar till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, vilket minskar behovet av stödinsatser på individnivå. Det här är en bok till alla er högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare, studie- och yrkesvägledare som tillsammans vill bidra till att skapa en skola för alla. Som stöd för den gemensamma professionsutvecklingen finns diskussionsfrågor, förslag på arbetsmetoder och en workshop för implementering.

För att ge eleverna likvärdiga möjligheter till goda studieresultat, välmående och en bra start i gymnasiet behöver vi rusta dem med en rik verktygslåda fylld av studiestrategier. För eleverna handlar det om möjligheten att ta kommandot över sitt eget lärande, kunna välja lämpliga strategier inför olika uppgifter och utmaningar, navigera och hitta vägar att utvecklas.

I den här handboken, Studiestrategier i högstadiet, presenteras studiestrategier som är lätta att komma i gång med, tillsammans med tydliga övningar som kan användas inom alla ämnen. Undervisningen syftar till att stegvis utveckla elevernas självreglering, vilket innebär att träna eleverna i att ta ansvar för sin egen lärprocess – genom att sätta upp mål, planera, organisera, genomföra och utvärdera sitt lärande. Att utveckla detta tar tid och arbetet behöver integreras i den ordinarie undervisningen, så att eleverna både får stöd genom exempel på hur strategierna kan användas och uppgifter att själva öva på.

Ett aktivt arbete med studiestrategier bidrar till en inkluderande och tillgänglig lärmiljö, vilket minskar behovet av stödinsatser på individnivå. Det här är en bok till alla er högstadielärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare, studie- och yrkesvägledare som tillsammans vill bidra till att skapa en skola för alla. Som stöd för den gemensamma professionsutvecklingen finns diskussionsfrågor, förslag på arbetsmetoder och en workshop för implementering.