Stäng

Glömt lösenord?

Skicka

Fortsatt starkt resultat 2015 för Natur & Kultur

Stiftelsen Natur & Kulturs omsättning 2015 blev 343 MSEK, vilket är i linje med omsättningen 2014. Resultatet efter finansnetto blev 85 (118) miljoner kronor.

– Det är glädjande att vi 2015 har kunnat fortsätta driva den parallella utvecklingen med en framgångsrik utgivning inom alla våra utgivningsområden och god lönsamhet, säger Per Almgren, VD.

Förlagsverksamheten redovisade en omsättning på 342 MSEK (343) och ett rörelseresultat på 52 MSEK (66). Av förlagsverksamhetens totala omsättning utgjorde läromedelsverksamheten 273 MSEK (258) och den allmänlitterära verksamheten 70 MSEK (85). Läromedelsverksamheten landade sitt rörelseresultat på 57 MSEK (66) och den allmänlitterära verksamheten redovisade ett resultat på - 5 mkr (0).

Den 1 januari 2015 bildade Natur & Kulturs förlag, en ny tredje förlagsdel – den Akademiska förlagsdelen. I den finansiella presentationen redovisas den Akademiska förlagsdelen tillsammans med förlagsdelen Läromedel. Den nya organisationen innebär att psykologiutgivningen har flyttat från den allmänlitterära delen till den Akademiska förlagsdelen. Detta är den huvudsakliga orsaken till tillväxt i omsättning för förlagsdelen Läromedel, och likaledes den huvudsaklige orsaken till lägre omsättning för den allmänlitterära delen.

Det reducerade resultatet 2015 för förlagsdelen Läromedel beror primärt på ökade digitala investeringar.

Flytten av psykologiutgivningen och därtill kopplade nysatsningar inom andra utgivningsområden är huvudsakliga orsaker till lägre resultat för den allmänlitterära delen, och gör det också svårt att för denna del jämföra resultaten mellan 2014 och 2015.

Utöver förlagsverksamheten påverkas stiftelsens resultat av utfallet för bl.a. finansförvaltningen, stiftelsebidrag och intressebolag. För 2015 var den sammanlagda resultatpåverkan av dessa delar ca 33 MSEK (52). Avvikelsen från 2014 härrör framför allt till att stiftelsen under 2015 hade lägre reavinstförsäljningar inom finansförvaltningen.

– Natur & Kulturs stiftelseuppdrag inkluderar bland annat att motverka totalitära krafter och inspirera till bildning och utbildning – även för de som har långt till boken. Våra goda ekonomiska resultat innebär att vi under senare år har kunnat öka det engagemanget, säger Per Almgren.

Överskottet från förlagsverksamheten används  dels till återinvesteringar i verksamheten, dels till Natur & Kulturs stiftelseverksamhet, som innefattar utdelning av priser, stipendier och bidrag till organisationer och projekt som verkar i linje med vår värdegrund.

Under 2015 har stiftelsen bland annat stöttat Teater Fryshuset, Stiftelsen Expo, Mediehuset Fanzingo, Fredrika Bremer förbundet, Dataföreningen, Diakonias barnlitteraturprojekt i Mellanöstern, samt Internationella PEN.

 

För mer information, kontakta gärna:

Per Almgren, VD Natur & Kultur, per.almgren@nok.se, 08-453 86 09


Natur & Kultur, Karlavägen 31, Box 27 323, 102 54 Stockholm, Tel: +46 (0)8 453 86 00, Fax: +46 (0)8 453 87 90, Org.nr: 802000-3813, E-post: info@nok.se

Tipsa/dela: