Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att söka organisationsstöd

Stiftelsen Natur & Kultur arbetar med ett antal olika medel för att nå verkan och huvudsakligen genom priser, stipendier och stöd. Vi stöder organisationer och föreningar som bidrar till en starkare demokrati genom bildning och utbildning.

Natur & Kulturs stiftelses mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. 

Just nu är vi på jakt efter organisationer eller projekt som arbetar med läsfrämjande verksamhet. Det ska gärna vara något projekt som arbetar rikstäckande och ihop med lokala samarbetsparter.

Med stöden vill vi:

  • verka för bildning och utbildning
  • motverka totalitära krafter
  • verka för demokrati och humanism
  • tillgängliggöra forskning


Stöden som fördelas ska stämma överens med stiftelsens urkund. Med utgångspunkt från språket som kulturellt och gestaltande instrument stödjer vi insatser med syfte att sprida bildning och stärka demokratin. I högsta mån vill vi ge stöd till organisationer som verkar långsiktigt i Sverige och vi strävar efter att nå dem som har långt till boken

Vi ger inte stöd till:


Vårt stöd till projekt eller verksamhet ska inte överstiga 25 procent av budgeten. 

Vi tar emot nya ansökningar kontinueligt under året. Tag gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan. 

Stiftelsens projektledare tar emot ansökningar som sedan hanteras av stiftelsens arbetsgrupp. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader. Styrelsen tar beslut  kontinuerligt under året om hur stöden fördelas.  

När du har skickat in din ansökan finns den tillgänglig för stiftelsens arbetsgrupp och för medlemmar i styrelsen.

Registrera dig gärna i vårt ansökningssystem för att se hur ansökan ser ut och vad det är vi frågar efter. Gå även gärna in och läs stiftelsens årsrapport och vår urkund. Här anmäler du dig till att få stiftelsens nyhetsbrev.

Stiftelsens arbetsgrupp:
Karin Tengby, projektledare
Lena Forssén, förläggare
Åsa Aura, assistent
Per Almgren, vd
Ulla Vedin, ekonomidirektör 
Pernilla Bard, konsult