Att söka stöd

Stiftelsen Natur & Kultur stöder organisationer och föreningar som bidrar till en starkare demokrati. Vi arbetar med ett antal olika medel för att nå verkan och huvudsakligen genom priser, stipendier och stöd.

Natur & Kulturs stiftelses mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. 

Med stöden vill vi:

  • möjliggöra spridning av bildning och utbildning, även för dem som har långt till boken
  • motverka totalitära krafter och ge stöd till organisationer som verkar för demokrati
  • ge stöd till akademien och tillgängliggöra forskning

Stöden som fördelas ska stämma överens med stiftelsens urkund. Våra fokusområden är skola/utbildning, mänskliga rättigheter, integration/demokrati och populärvetenskap. I högsta mån vill vi ge stöd till organisationer som verkar i Sverige. 

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan. 

Här ansöker du om stöd.

Stiftelsens projektledare tar emot ansökningar som sedan hanteras av stiftelsens arbetsgrupp. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader och styrelsen tar beslut  kontinuerligt under året om hur stöden fördelas. Vi ger inte stöd till privatpersoner eller till bokproduktioner och vi ger inte heller stöd till kortare projekt eller event. 

Stiftelsens arbetsgrupp:
Karin Tengby, projektledare
Åsa Ehrnholm, assistent
Per Almgren, vd
Ulla Vedin, ekonomidirektör