Att söka stöd

Stiftelsen Natur & Kultur arbetar med ett antal olika medel för att nå verkan och huvudsakligen genom priser, stipendier och stöd. Vi stöder organisationer och föreningar som bidrar till en starkare demokrati genom bildning och utbildning.

Natur & Kulturs stiftelses mål är att genom stöd, inspiration, utbildning och bildning verka för tolerans, humanism och demokrati. 

Med stöden vill vi:

  • verka för bildning och utbildning
  • motverka totalitära krafter
  • verka för demokrati och humanism
  • tillgängliggöra forskning


Stöden som fördelas ska stämma överens med stiftelsens urkund. Våra fokusområden är bildning och demokrati. I högsta mån vill vi ge stöd till organisationer som verkar långsiktigt i Sverige och vi strävar efter att nå dem som har långt till boken.

Vi ger inte stöd till:

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan. 

Nederst på sidan finns en länk till ansökningsformuläret.

Stiftelsens projektledare tar emot ansökningar som sedan hanteras av stiftelsens arbetsgrupp. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader. Styrelsen tar beslut  kontinuerligt under året om hur stöden fördelas. 

Eftersom det är semester kan du inte ta kontakt med oss angående stöd förrän efter den 5 augusti. Registrera dig gärna i vårt ansökningssystem för att se hur ansökan ser ut och vad det är vi frågar efter. Gå även gärna in och läs stiftelsens årsrapport och vår urkund. Här anmäler du dig till att få stiftelsens nyhetsbrev.
 

Stiftelsens arbetsgrupp:
Karin Tengby, projektledare
Nina Eidem, projektledare
Åsa Ehrnholm, assistent
Per Almgren, vd
Ulla Vedin, ekonomidirektör