Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att söka stöd från Natur & Kultur

Natur & Kultur ger stöd till verksamheter och organisationer som verkar i Sverige för bildning och demokrati, samt till forskningskommunikation och forskning inom områden som psykologi, pedagogik, litteratur och humaniora.

Beslut om fördelning av bidrag och vilka samarbeten vi inleder bereds av en arbetsgrupp inom den ideella verksamheten, men fattas ytterst av Natur & Kulturs styrelse.

Vi ger ekonomiskt stöd till verksamheter och föreningar som är religiöst och partipolitiskt oberoende och vi  samarbetar gärna med föreningar som möjliggör spridning av litteratur och samhällsaktuell forskning till större grupper av läsare. Ta gärna del av vår urkund.

Läs gärna om de stöd vi fördelar för att få en uppfattning om hur vi ser på kopplingen till stiftelsens uppdrag och våra samarbeten. Vi vill gärna ha samarbetsparter som verkar där behoven är som störst för att stärka landets demokratiska samhällsutveckling och vi eftersträvar en geografisk spridning av samarbeten runt om i landet. Vid projektstöd ger vi stöd till högst 25 procent av projektets budget.

Vi ser positivt på:

  • samverkan mellan flera aktörer
  • verksamhet som vill utvecklas och nå fler, genom teknik, etablering eller samarbeten
  • utveckling av redan etablerad verksamhet

Vi ger inte stöd till:

  • privatpersoner, företag, aktiebolag, myndigheter eller kommunal verksamhet
  • bokproduktioner (vi hänvisar till stipendier och/eller kontakt med Natur & Kulturs förlagsverksamhet)
  • kortare projekt så som event, mässor eller liknande


Vi tar emot ansökningar kontinuerligt under året. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader. 

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan eftersom vi då kan berätta om vad som är aktuellt just då och hur mycket medel vi eventuellt har kvar att fördela. När du har skickat in din ansökan finns den tillgänglig för stiftelsens arbetsgrupp och för medlemmar i styrelsen.