Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Att söka stöd från Natur & Kultur

Natur & Kultur ger stöd till verksamheter och organisationer som verkar för bildning och demokrati, samt till forskningskommunikation och forskning inom områden som psykologi, pedagogik, litteratur och humaniora.

Beslut om fördelning av bidrag och vilka samarbeten vi inleder bereds av en arbetsgrupp inom den ideella verksamheten, men fattas ytterst av Natur & Kulturs styrelse.

Den ideella verksamhetens projektledare tar emot ansökningar som sedan hanteras av arbetsgruppen. Beredningstiden kan vara så lång som sex månader. Vi tar emot ansökningar kontinuerligt under året.

Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan.

När du har skickat in din ansökan finns den tillgänglig för stiftelsens arbetsgrupp och för medlemmar i styrelsen.

Vi ger inte stöd till:

  • privatpersoner, företag, aktiebolag, myndigheter eller kommunal verksamhet
  • bokproduktioner (vi hänvisar till stipendier och/eller kontakt med Natur & Kulturs förlagsverksamhet)
  • kortare projekt så som event, mässor eller liknande