Fixa språket

En del av Fixa svenskan – ett flexibelt basläromedel i Svenska 1–3

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa språket är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.


Tryckta läromedel

Fixa språket 1 Fixa språket 1
Fixa språket 1
Utgivningsdatum 2014-05-21
136 Sidor
ISBN 9789127435377
Häftad
Provläs
Fixa språket 2 Fixa språket 2
Fixa språket 2
Utgivningsdatum 2015-06-23
176 Sidor
ISBN 9789127435384
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa språket 1 Digital Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Utgivningsdatum 2014-09-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436480
Onlineprodukt
Fixa språket 2 Digital u ljud Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436497
Onlineprodukt

Om Fixa språket

Fixa språket består av två böcker.

För Svenska 1 – Fixa språket 1: Språklig variation och attityder

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.

För Svenska 2 och 3 – Fixa språket 2: Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria

I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.

Digitalbok

Fixa språket finns som digitalbok med inläst text.

Fixa svenskan – maximal frihet och maximal trygghet

I alla böcker i Fixa svenskan-serien finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

Arbetsgången fungerar på följande sätt: först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen, det kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel. Därefter får eleverna arbeta vidare med mönstren i olika typer av övningar under rubrikerna Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop. Varje kapitel avslutas sedan med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.

Fixa svenskan täcker in hela centrala innehållet i Svenska 1–3:

Svenska 1: Fixa litteraturen 1, Fixa språket 1, Fixa genren, andra upplagan
Svenska 2: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan, Fixa grammatiken
Svenska 3: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan