Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa språket

Fixa språket består av två böcker:
Fixa språket 1 – med fokus på språklig variation och attityder. För kursen Svenska 1.
Fixa språket 2 – med fokus på språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Läs mer...
Fixa språket 1 Fixa språket 1
Fixa språket 1

Fixa språket 1

Utkom 21 maj 2014

Isbn
9789127435377
Typ
Häftad
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.
302 kr
Fixa språket 1 Fixa språket 1
Fixa språket 1
Utkom 21 maj 2014
ISBN 9789127435377
302 kr
Fixa språket 1
Fixa språket 1
302 kr
Fixa språket 1 Fixa språket 1
Fixa språket 1
Utkom 21 maj 2014
ISBN 9789127435377
302 kr
Fixa språket 1
Fixa språket 1
Ingen Författare
Fixa språket 1
Fixa språket 1
Fixa språket 2 Fixa språket 2
Fixa språket 2

Fixa språket 2

Utkom 23 juni 2015

Isbn
9789127435384
Typ
Häftad
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
371 kr
Fixa språket 2 Fixa språket 2
Fixa språket 2
Utkom 23 jun 2015
ISBN 9789127435384
371 kr
Fixa språket 2
Fixa språket 2
371 kr
Fixa språket 2 Fixa språket 2
Fixa språket 2
Utkom 23 jun 2015
ISBN 9789127435384
371 kr
Fixa språket 2
Fixa språket 2
Ingen Författare
Fixa språket 2
Fixa språket 2
Fixa språket 1 Digital Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Onlineprodukt

Fixa språket 1 Digital

Utkom 1 september 2014

Isbn
9789127436480
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
136
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Fixa språket 1 Digital Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Utkom 1 sep 2014
ISBN 9789127436480
174 kr
Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
174 kr
Fixa språket 1 Digital Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Utkom 1 sep 2014
ISBN 9789127436480
174 kr
Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Ingen Författare
Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 2 Digital u ljud Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Onlineprodukt

Fixa språket 2 Digital u ljud

Utkom 12 augusti 2015

Isbn
9789127436497
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
176
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Fixa språket 2 Digital u ljud Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Utkom 12 aug 2015
ISBN 9789127436497
174 kr
Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
174 kr
Fixa språket 2 Digital u ljud Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Utkom 12 aug 2015
ISBN 9789127436497
174 kr
Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Ingen Författare
Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud

Andra intressanta titlar

Om Fixa språket

För Svenska 1

Fixa språket 1: Språklig variation och attityder

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor. I alla kapitel finns övningar där eleven arbetar med att förstå och diskutera. Det finns dessutom workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter innan varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift. I uppslagsdelen längst bak i boken finns språkvetenskapliga begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar.

För Svenska 2 och 3

Fixa språket 2: Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria

I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang. I alla kapitel finns övningar där eleven arbetar med att förstå och diskutera. Det finns dessutom workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter innan varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift. I uppslagsdelen längst bak i boken finns språkvetenskapliga begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar. 

Digitalbok

Fixa språket finns som digitalbok.

Fixa litteraturen

Fixa litteraturen består av två böcker:
Fixa litteraturen 1 – med fokus på motiv, stildrag och berättarteknik. För kursen Svenska 1.
Fixa litteraturen 2 – med fokus på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och litteraturvetenskaplig analys. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.

Läs mer

Fixa grammatiken

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2. 

Läs mer

Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3. 

 

Läs mer