Fixa språket

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa språket består av två böcker:
Fixa språket 1 – med fokus på språklig variation och attityder. För kursen Svenska 1.
Fixa språket 2 – med fokus på språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.


Tryckta läromedel

Fixa språket 1 Fixa språket 1
Fixa språket 1
Utgivningsdatum 2014-05-21
136 Sidor
ISBN 9789127435377
Häftad
Provläs
Fixa språket 2 Fixa språket 2
Fixa språket 2
Utgivningsdatum 2015-06-23
176 Sidor
ISBN 9789127435384
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa språket 1 Digital Fixa språket 1 Digital
Fixa språket 1 Digital
Utgivningsdatum 2014-09-01
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436480
Onlineprodukt
Fixa språket 2 Digital u ljud Fixa språket 2 Digital u ljud
Fixa språket 2 Digital u ljud
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436497
Onlineprodukt

Om Fixa språket

För Svenska 1

Fixa språket 1: Språklig variation och attityder

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor. I alla kapitel finns övningar där eleven arbetar med att förstå och diskutera. Det finns dessutom workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter innan varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift. I uppslagsdelen längst bak i boken finns språkvetenskapliga begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar.

För Svenska 2 och 3

Fixa språket 2: Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria

I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang. I alla kapitel finns övningar där eleven arbetar med att förstå och diskutera. Det finns dessutom workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter innan varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift. I uppslagsdelen längst bak i boken finns språkvetenskapliga begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar.

Digitalbok

Fixa språket finns som digitalbok.