Fixa språket

En del av Fixa svenskan

Fixa språket är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

Tryckta läromedel

Fixa språket 1
Häftad 136 sidor. 2014-05-21. ISBN 9789127435377
191 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa språket 2
Häftad 176 sidor. 2015-06-23. ISBN 9789127435384
269 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Fixa språket 2 Digital u ljud
Onlineprodukt 176 sidor. 2015-08-12. ISBN 9789127436497
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa språket 1 Digital
Onlineprodukt 136 sidor. 2014-09-01. ISBN 9789127436480
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Fixa språket

Fixa språket består av två böcker.

För Svenska 1

Fixa språket 1: Språklig variation och attityder

Fixa språket 1 hjälper eleven att få syn på sitt eget och andras språkbruk. Mönstertexterna visar på språklig variation som beror på faktorer som ålder, kön, och social bakgrund. Språkvetenskapliga begrepp introduceras som ger eleven verktygen för att analysera attityder till språk och diskutera språkriktighetsfrågor.

För Svenska 2 och 3

Fixa språket 2: Språkförhållanden, språkförändring och språkhistoria

I Fixa språket 2 möter eleverna de språkliga delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. Den första halvan av boken behandlar språksituationen i Sverige och Norden och här presenteras bland annat begrepp som minoritetsspråk, språklagstiftning och domänförluster. Bokens andra halva ägnas åt språkförändring, språkutveckling och språkhistoria. Elevens kunskaper fördjupas och sätts i ett större historiskt sammanhang.

Fixa svenskan - med maximal frihet och maximal trygghet

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

I alla delar av Fixa svenskan finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

1) Mönstertexter
Först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen som kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel.

2) Övningar
I olika typer av övningar får eleverna arbeta vidare med mönstren under rubriker som Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop.

3) Examinerande uppgift
Varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.