Fixa litteraturen

En del av Fixa svenskan

Fixa litteraturen är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

Tryckta läromedel

Fixa litteraturen 1
Häftad 180 sidor. 2014-06-23. ISBN 9789127435353
239 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa litteraturen 2
Häftad 280 sidor. 2015-06-15. ISBN 9789127435360
299 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Fixa litteraturen 2 Digital u ljud
Onlineprodukt 280 sidor. 2015-08-13. ISBN 9789127436510
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa litteraturen 1 Digital
Onlineprodukt 160 sidor. 2014-09-08. ISBN 9789127436503
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Om Fixa litteraturen

Fixa litteraturen består av två böcker.

För Svenska 1

Fixa litteraturen 1: Motiv, stildrag och berättarteknik

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.

För Svenska 2 och 3

Fixa litteraturen 2: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. I Uppslaget finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Fixa svenskan – med maximal frihet och maximal trygghet

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

I alla delar av Fixa svenskan finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

1) Mönstertexter
Först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen som kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel.

2) Övningar
I olika typer av övningar får eleverna arbeta vidare med mönstren under rubriker som Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop.

3) Examinerande uppgift
Varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.