Fixa litteraturen

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa litteraturen består av två böcker:
Fixa litteraturen 1 – med fokus på motiv, stildrag och berättarteknik. För kursen Svenska 1.
Fixa litteraturen 2 – med fokus på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling och litteraturvetenskaplig analys. För kurserna Svenska 2 och Svenska 3.


Tryckta läromedel

Fixa litteraturen 1 Fixa litteraturen 1
Fixa litteraturen 1
Utgivningsdatum 2014-06-23
180 Sidor
ISBN 9789127435353
Häftad
Provläs
Fixa litteraturen 2 Fixa litteraturen 2
Fixa litteraturen 2
Utgivningsdatum 2015-06-15
280 Sidor
ISBN 9789127435360
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa litteraturen 1 Digital Fixa litteraturen 1 Digital
Fixa litteraturen 1 Digital
Utgivningsdatum 2014-09-08
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436503
Onlineprodukt
Fixa litteraturen 2 Digital u ljud Fixa litteraturen 2 Digital u ljud
Fixa litteraturen 2 Digital u ljud
Utgivningsdatum 2015-08-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436510
Onlineprodukt

Om Fixa litteraturen

För Svenska 1

Fixa litteraturen 1: Motiv, stildrag och berättarteknik

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshoppar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.

För Svenska 2 och 3

Fixa litteraturen 2: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter från olika delar av världen som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteraturen och samhällsutvecklingen. Efter mönstertexterna följer övningar där eleven arbetar med att förstå, förklara och diskutera. Därefter analyseras texterna utifrån både temat och epokerna. Kapitlen avslutas med workshoppar och examinerande uppgifter. I uppslagsdelen längst bak i boken finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Digitalbok

Fixa litteraturen finns som digitalbok.