Fixa litteraturen

En del av Fixa svenskan – ett flexibelt basläromedel i Svenska 1–3

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa litteraturen är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.


Tryckta läromedel

Fixa litteraturen 1 Fixa litteraturen 1
Fixa litteraturen 1
Utgivningsdatum 2014-06-23
180 Sidor
ISBN 9789127435353
Häftad
Provläs
Fixa litteraturen 2 Fixa litteraturen 2
Fixa litteraturen 2
Utgivningsdatum 2015-06-15
280 Sidor
ISBN 9789127435360
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa litteraturen 1 Digital Fixa litteraturen 1 Digital
Fixa litteraturen 1 Digital
Utgivningsdatum 2014-09-08
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436503
Onlineprodukt
Fixa litteraturen 2 Digital u ljud Fixa litteraturen 2 Digital u ljud
Fixa litteraturen 2 Digital u ljud
Utgivningsdatum 2015-08-13
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436510
Onlineprodukt

Om Fixa litteraturen

Fixa litteraturen består av två böcker.

För Svenska 1 – Fixa litteraturen 1: Motiv, stildrag och berättarteknik

I Fixa litteraturen 1 utgår varje kapitel från ett centralt litterärt motiv, till exempel Triangeldramat eller Radarparet. Motivet presenteras i två mönstertexter som analyseras utifrån berättarteknik och ett antal stildrag. Eleven får arbeta med såväl motiv som berättarteknik i olika övningar och workshopar innan kapitlet sammanfattas i en examinerande uppgift.

För Svenska 2 och 3 – Fixa litteraturen 2: Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling samt litteraturvetenskaplig analys

Fixa litteraturen 2 behandlar de skönlitterära delarna av det centrala innehållet i kurserna Svenska 2 och 3. I varje kapitel presenteras ett tema som kopplas till en eller flera litterära epoker. Här finns flera mönstertexter som både speglar temat och visar på relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling. I Uppslaget finns både en genomgång av de litterära epokerna och en modell för litteraturvetenskaplig analys.

Digitalbok

Fixa litteraturen finns som digitalbok med inläst text.

Fixa svenskan – maximal frihet och maximal trygghet

I alla böcker i Fixa svenskan-serien finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

Arbetsgången fungerar på följande sätt: först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen, det kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel. Därefter får eleverna arbeta vidare med mönstren i olika typer av övningar under rubrikerna Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop. Varje kapitel avslutas sedan med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.

Fixa svenskan täcker in hela centrala innehållet i Svenska 1–3:

Svenska 1: Fixa litteraturen 1, Fixa språket 1, Fixa genren, andra upplagan
Svenska 2: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan, Fixa grammatiken
Svenska 3: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan