Ann-Sofie Lindholm

Ann-Sofie Lindholm är lärare i svenska, svenska som andraspråk och religionskunskap och dessutom bokbloggare. Hon har undervisat främst på gymnasiet och sfi.