Fixa grammatiken

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2.


Tryckta läromedel

Fixa grammatiken Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Utgivningsdatum 2014-05-21
116 Sidor
ISBN 9789127435346
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa grammatiken Digital u ljud Fixa grammatiken Digital u ljud
Fixa grammatiken Digital u ljud
Utgivningsdatum 2014-11-21
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436473
Onlineprodukt
Fixa grammatiken Prov pdf Fixa grammatiken Prov pdf
Fixa grammatiken Prov pdf
Utgivningsdatum 2015-04-13
Licenstid 3 år
ISBN 9789127442801
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken

Om Fixa grammatiken

För Svenska 2. Ord, fras och sats

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: 

* ljud och ordbildning
* ordens sortering i ordklasser
* ordens roller i fraser och satser
* språktypologi.

Fixa grammatiken presenterar olika perspektiv på svenska språkets struktur, från hur orden bildas i det första kapitlet till vad som är speciellt med svenskan i det sista. I varje kapitel finns både ett stort antal kortfattade övningar och workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter. I uppslagsdelen längst bak finns grammatiska begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar.

Prov

Till Fixa grammatiken finns separata prov för att pröva elevernas kunskaper. Proven säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken fortsätter på webben! Under Extramaterial finns gratis webbövningar och facit till flera av övningarna i boken.

Digitalbok

Fixa grammatiken finns som digitalbok.