Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa grammatiken

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2. 

Läs mer...
Fixa grammatiken Fixa grammatiken
Fixa grammatiken

Fixa grammatiken

Utkom 21 maj 2014

Isbn
9789127435346
Typ
Häftad
Sidantal
116
Du har nått den maximala köpsumman.
219 kr
Fixa grammatiken Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Utkom 21 maj 2014
ISBN 9789127435346
219 kr
Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
219 kr
Fixa grammatiken Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Utkom 21 maj 2014
ISBN 9789127435346
219 kr
Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Ingen Författare
Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Fixa grammatiken Digital u ljud Fixa grammatiken Digital u ljud
Fixa grammatiken Digital u ljud
Onlineprodukt

Digital u ljud

Utkom 21 november 2014

Isbn
9789127436473
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
116
Du har nått den maximala köpsumman.
174 kr
Fixa grammatiken Digital u ljud Fixa grammatiken Digital u ljud
Digital u ljud
Utkom 21 nov 2014
ISBN 9789127436473
174 kr
Fixa grammatiken Digital u ljud
Digital u ljud
174 kr
Fixa grammatiken Digital u ljud Fixa grammatiken Digital u ljud
Digital u ljud
Utkom 21 nov 2014
ISBN 9789127436473
174 kr
Fixa grammatiken Digital u ljud
Digital u ljud
Ingen Författare
Fixa grammatiken Digital u ljud
Fixa grammatiken Digital u ljud
Fixa grammatiken Prov pdf Fixa grammatiken Prov pdf
Fixa grammatiken Prov pdf
Onlineprodukt

Prov pdf

Utkom 13 april 2015

Isbn
9789127442801
Licenstid
3 år
Typ
Onlineprodukt
Du har nått den maximala köpsumman.
526 kr
Fixa grammatiken Prov pdf Fixa grammatiken Prov pdf
Prov pdf
Utkom 13 apr 2015
ISBN 9789127442801
526 kr
Fixa grammatiken Prov pdf
Prov pdf
526 kr
Fixa grammatiken Prov pdf Fixa grammatiken Prov pdf
Prov pdf
Utkom 13 apr 2015
ISBN 9789127442801
526 kr
Fixa grammatiken Prov pdf
Prov pdf
Ingen Författare
Fixa grammatiken Prov pdf
Fixa grammatiken Prov pdf

Andra intressanta titlar

Om Fixa grammatiken

För Svenska 2. Ord, fras och sats

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: 

* ljud och ordbildning
* ordens sortering i ordklasser
* ordens roller i fraser och satser
* språktypologi.

Fixa grammatiken presenterar olika perspektiv på svenska språkets struktur, från hur orden bildas i det första kapitlet till vad som är speciellt med svenskan i det sista. I varje kapitel finns både ett stort antal kortfattade övningar och workshoppar med kreativa och undersökande uppgifter. I uppslagsdelen längst bak finns grammatiska begrepp samlade tillsammans med kortfattade förklaringar.

Prov

Till Fixa grammatiken finns separata prov för att pröva elevernas kunskaper. Proven säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken fortsätter på webben! Under Extramaterial finns gratis webbövningar och facit till flera av övningarna i boken.

Digitalbok

Fixa grammatiken finns som digitalbok.

Fixa svenskan

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3. Böckerna har en gemensam grundstruktur och behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.

Läs mer

Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3. 

 

Läs mer