Fixa grammatiken

En del av Fixa svenskan

Fixa grammatiken är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

Tryckta läromedel

Fixa grammatiken
Häftad 116 sidor. 2014-05-21. ISBN 9789127435346
129 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala läromedel

Fixa grammatiken Digital u ljud
Onlineprodukt 116 sidor. 2014-11-21. ISBN 9789127436473
99 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Fixa grammatiken Prov pdf
Onlineprodukt 2015-04-13. ISBN 9789127442801
390 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken

Om Fixa grammatiken

För Svenska 2. Ord, fras och sats

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: 

* ljud och ordbildning
* ordens sortering i ordklasser
* ordens roller i fraser och satser
* språktypologi.

Prov

Till Fixa grammatiken finns separata prov för att pröva elevernas kunskaper. Proven säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Digitalbok 
I den digitala versionen av Fixa grammatiken finns ett stort antal webbövningar där eleven kan öva vidare och få direkt återkoppling.

Fixa svenskan - med maximal frihet och maximal trygghet

Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

I alla delar av Fixa svenskan finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

1) Mönstertexter
Först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen som kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel.

2) Övningar
I olika typer av övningar får eleverna arbeta vidare med mönstren under rubriker som Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop.

3) Examinerande uppgift
Varje kapitel avslutas med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.