Fixa grammatiken

En del av Fixa svenskan – ett flexibelt basläromedel i Svenska 1–3

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa grammatiken är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.


Tryckta läromedel

Fixa grammatiken Fixa grammatiken
Fixa grammatiken
Utgivningsdatum 2014-05-21
116 Sidor
ISBN 9789127435346
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa grammatiken Digital u ljud Fixa grammatiken Digital u ljud
Fixa grammatiken Digital u ljud
Utgivningsdatum 2014-11-21
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127436473
Onlineprodukt
Fixa grammatiken Prov pdf Fixa grammatiken Prov pdf
Fixa grammatiken Prov pdf
Utgivningsdatum 2015-04-13
Licenstid 3 år
ISBN 9789127442801
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken

Om Fixa grammatiken

För Svenska 2. Ord, fras och sats

Fixa grammatiken beskriver i fyra kapitel språkets uppbyggnad och olika nivåer och visar hur de samspelar: 

* ljud och ordbildning
* ordens sortering i ordklasser
* ordens roller i fraser och satser
* språktypologi.

Prov

Till Fixa grammatiken finns separata prov för att pröva elevernas kunskaper. Proven säljs som nedladdningsbara pdf:er.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa grammatiken fortsätter på webben! Här finns extramaterial som gratis webbövningar.

Digitalbok

Fixa grammatiken finns som digitalbok med inläst text.

Fixa svenskan – maximal frihet och maximal trygghet

I alla böcker i Fixa svenskan-serien finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

Arbetsgången fungerar på följande sätt: först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen, det kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel. Därefter får eleverna arbeta vidare med mönstren i olika typer av övningar under rubrikerna Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop. Varje kapitel avslutas sedan med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.

Fixa svenskan täcker in hela centrala innehållet i Svenska 1–3:

Svenska 1: Fixa litteraturen 1, Fixa språket 1, Fixa genren, andra upplagan
Svenska 2: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan, Fixa grammatiken
Svenska 3: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan