CFT helt enkelt

Att bedriva compassionfokuserad terapi

Steg för steg visar denna kliniska handbok hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuseradterapi (CFT), både som enda behandling och som komplement. Forskningen och teorierna bakom CFT – bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv neurovetenskap – är komplexa, men förmedlas här på ett tillgängligt sätt.


Tryckta utgåvor

CFT helt enkelt CFT helt enkelt
CFT helt enkelt
Utgivningsdatum 2019-02-02
282 Sidor
ISBN 9789127819368
Inbunden
Provläs

Kostnadsfritt extramaterial

Arbetsblad för fallformulering i CFT.pdf
.pdf-format
Formulär för registrering av hotkänslor.pdf
.pdf-format
Instruktioner för medkännande brevskrivande.pdf
.pdf-format
Dagbok för övningar i medkänsla.pdf
.pdf-format

Detta är en klinisk handbok som steg för steg visar hur terapeuter kan arbeta med compassionfokuseradterapi (CFT), både som enda behandling och som komplement. Forskningen och teorierna bakom CFT – bland annat evolutionspsykologi, anknytningsteori och affektiv neurovetenskap – är komplexa, men förmedlas här på ett tillgängligt sätt.

En stor fördel med boken är många kliniska exempel och terapidialoger som konkretiserar och exemplifierar metoden. Här finns verktyg för att hjälpa klienter att utveckla självmedkänsla, lära sig mindfulness och reglera svåra känslor.

CFT helt enkelt har ett förord av Paul Gilbert (som skapat CFT) och ett efterord av Steven Hayes. Boken är anpassad till svenska förhållanden och har ett förord av leg. psykolog Sofia Viotti.

Sagt om boken:
Människor som bär på självkritik, skamkänslor och självförakt kan få
god hjälp att ta hand om sina känslomässiga svårigheter och rädslor genom olika interventioner. Centrala behandlingsmål inom CFT är därför att utveckla förmågan att uppleva trygghet, samhörighet och närhet. Boken innehåller många kliniska exempel och terapidialoger, vilka berikar förståelsen av arbetssättet. På ett lättillgängligt sätt lyckas författaren föra ut metoden CFT till intresserade psykoterapeuter.
BTJ-häftet nr. 8, 2019.