Fixa svenskan 1

Svenska
GY VUX

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3. Böckerna har en gemensam grundstruktur och behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.


Tryckta läromedel

Fixa svenskan 1 Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1 Nyhet
Utgivningsdatum 2019-06-04
384 Sidor
ISBN 9789127457256
Häftad
Provläs

Om Fixa svenskan

I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter.

Fixa svenskan 1 innehåller:
* kapitel om litterära teman och motiv, berättarteknik och stildrag
* kapitel om att få syn på både sitt eget och andras språk och attityder till språklig variation
* kapitel om muntlig och skriftlig framställning i olika genrer med fokus på syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Längst bak finns en uppslagsdel med bland annat litteraturvetenskapliga begrepp, språkriktighet, textanalys, referatteknik och källhänvisningar.