Fixa svenskan 1

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3. Böckerna har en gemensam grundstruktur och behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.

Läs mer...
Fixa svenskan 1 Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1

Fixa svenskan 1

Utkom 4 juni 2019

Isbn
9789127457256
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
Fixa svenskan 2 Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
kommande

Fixa svenskan 2

Utkommer 9 december 2019

Isbn
9789127457263
Typ
Häftad
Sidantal
464
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Fixa svenskan

I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter.

Fixa svenskan 1 innehåller:
* kapitel om litterära teman och motiv, berättarteknik och stildrag
* kapitel om att få syn på både sitt eget och andras språk och attityder till språklig variation
* kapitel om muntlig och skriftlig framställning i olika genrer med fokus på syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Längst bak finns en uppslagsdel med bland annat litteraturvetenskapliga begrepp, språkriktighet, textanalys, referatteknik och källhänvisningar.

Fixa grammatiken

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2.

Läs mer

Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3.

 

Läs mer