Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Fixa svenskan

Fixa svenskan är en läromedelsserie som består av kursböcker för kurserna Svenska 1–3. Böckerna har en gemensam grundstruktur och behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer.

Läs mer...
Fixa svenskan 1 Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1

Fixa svenskan 1

Utkom 4 juni 2019

Isbn
9789127457256
Typ
Häftad
Sidantal
384
Du har nått den maximala köpsumman.
495 kr
Fixa svenskan 1 Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1
Utkom 4 jun 2019
ISBN 9789127457256
495 kr
Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1
495 kr
Fixa svenskan 1 Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1
Utkom 4 jun 2019
ISBN 9789127457256
495 kr
Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1
Ingen Författare
Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 1
Fixa svenskan 2 Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2

Fixa svenskan 2

Utkom 10 december 2019

Isbn
9789127457263
Typ
Häftad
Sidantal
464
Du har nått den maximala köpsumman.
495 kr
Fixa svenskan 2 Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
Utkom 10 dec 2019
ISBN 9789127457263
495 kr
Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
495 kr
Fixa svenskan 2 Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
Utkom 10 dec 2019
ISBN 9789127457263
495 kr
Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
Ingen Författare
Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 2
Fixa svenskan 3 Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3
nyhet

Fixa svenskan 3

Utkom 12 maj 2020

Isbn
9789127457270
Typ
Häftad
Sidantal
388
Du har nått den maximala köpsumman.
495 kr
Fixa svenskan 3 Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3
Utkom 12 maj 2020
ISBN 9789127457270
495 kr
Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3
495 kr
Fixa svenskan 3 Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3
Utkom 12 maj 2020
ISBN 9789127457270
495 kr
Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3
Ingen Författare
Fixa svenskan 3
Fixa svenskan 3

Andra intressanta titlar

Om Fixa svenskan

I varje kapitel finns uppgifter som utvecklar läsförståelse och ordförståelse, diskussionsfrågor samt undersökande och kreativa uppgifter. Kapitlen avslutas med examinerande uppgifter.

Fixa svenskan 1

I Fixa svenskan 1 får eleven möta tre centrala litterära motiv: I gränslandet, Det galna geniet och Triangeldramat. Motiv, berättarteknik och stildrag presenteras med hjälp av mönstertexter i olika genrer, från olika tider och olika delar av världen, t.ex. Pojkarna av Jessica Schiefauer, Mary Shelleys Frankenstein och Fröken Julie av August Strindberg.

Genom att få kunskap om hur språk och språkbruk varierar kan eleverna bli medvetna om sitt eget och andras språk och attityder till språklig variation. Fixa svenskan 1 innehåller flera kapitel om språksociologi.

För att eleven ska bli genremedveten presenteras mönstertexter och typiska drag för olika genrer. Fokus ligger på syfte, uppbyggnad, språkliga drag och kommunikationssituation. Genrekunskapen ger verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. I Fixa svenskan 1 får eleven bland anna möta debattartiklar, informerande tal, argumenterande tal och litterära analyser. Längst bak finns en uppslagsdel med bland annat litteraturvetenskapliga begrepp, språkriktighet, textanalys, referatteknik och källhänvisningar.

Fixa svenskan 2

I Fixa svenskan 2 presenteras de litteraturhistoriska epokerna och ett antal skönlitterära texter som visar hur idéer och tankar som funnits i samhället har speglat sig i litteraturen. Eleven får även reflektera över hur läsarna har påverkats av författarnas förmåga att gestalta nya idéer.

De språkvetenskapliga kapitlen fokuserar på Sverige som ett mångspråkigt samhälle och på språksituationen i Sverige och Norden. Här finns även ett kapitel om språk och makt.

Språkets beståndsdelar, från sats till fonem, beskrivs i grammatiken. I Fixa svenskan 2 finns ett gediget avsnitt om språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar.

Fixa svenskan 2 fortsätter att bygga upp elevens genremedvetenhet. Här presenteras bland annat essäer, reportage, utredande tal och litteraturhistoriska analyser

Fixa svenskan 3

I Fixa svenskan 3 får eleven möta skönlitteratur skriven på 1900-talet och fram till vår egen tid. Här introduceras några olika litteraturvetenskapliga analysperspektiv. 

De språkvetenskapliga kapitlen handlar om svenskans plats i världen, språks släktskap och svenskans historia. 

Både den muntliga och den skriftliga framställningen i Fixa svenskan 3 betonar det vetenskapliga arbetssättet. Bland de genrer som behandlas finns PM, vetenskapliga rapporter och retorikanalys. 

Presentation av Fixa svenskan

Utvärderingsexemplar Fixa svenskan

Beställ

Kostnadsfri affisch Genrenätet

Beställ

Relaterade produkter

Fixa grammatiken

Fixa grammatiken – med fokus på ord, fras och sats. Fixa grammatiken visar på språkets uppbyggnad och hur de olika nivåerna samspelar i grammatiken. För kursen Svenska 2. 

Läs mer

Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3. 

 

Läs mer