Fixa svenskan Fixa genren

Digital lärresurs Svenska
GY VUX

Fixa genren är en del av Fixa svenskan – ett basläromedel för Svenska 1–3. Fixa svenskan skapar trygghet i klassrummet och ger dig friheten att planera och genomföra undervisningen på det sätt du tycker är bäst. Du kan arbeta med alla böckerna i serien eller välja de delar som passar din undervisning här och nu.

 


Tryckta läromedel

Fixa genren, andra upplagan Fixa genren, andra upplagan
Fixa genren, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-10
312 Sidor
ISBN 9789127442122
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan
Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-12
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127442795
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa genren

Om Fixa genren

För Svenska 1, 2 och 3. Läsa och skriva i genrer

Populära Fixa genren finns nu i en andra upplaga och har uppdaterats med genrer som PM och retorikanalys. Till den andra upplagan finns det även ett kostnadsfritt interaktivt bedömningsstöd som fungerar som ett levande dokument i samtal kring bedömning med elever. Med Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Här finns mönstren de behöver när de ska producera texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Varje kapitel är uppbyggt efter samma tydliga struktur som inleds med en eller flera mönstertexter, därefter följer fakta om genren, övningar och workshoppar innan eleven producerar sin text i den aktuella genren. För att eleverna ska lyckas så bra som möjligt med sina texter behandlar Uppslaget bland annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa genren fortsätter på webben! Under Extramaterial finns bokens bedömningsstöd. Med bedömningsstödet blir den formativa bedömningen överskådlig. Välj om du vill arbeta i en interaktiv pdf eller en pdf för utskrift.

Digitalbok

Fixa genren finns som digitalbok med inläst text.

Fixa svenskan – maximal frihet och maximal trygghet

I alla böcker i Fixa svenskan-serien finns en tydlig struktur med mönstertexter, examinerande uppgifter och bedömningsstöd.

Arbetsgången fungerar på följande sätt: först beskrivs och analyseras mönster i språket och litteraturen, det kan vara skönlitterära texter, sakprosatexter eller språkexempel. Därefter får eleverna arbeta vidare med mönstren i olika typer av övningar under rubrikerna Förstå, Förklara, Diskutera och Workshop. Varje kapitel avslutas sedan med en examinerande uppgift och till denna finns det bedömningsstöd.

Fixa svenskan täcker in hela centrala innehållet i Svenska 1–3:

Svenska 1: Fixa litteraturen 1, Fixa språket 1, Fixa genren, andra upplagan
Svenska 2: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan, Fixa grammatiken
Svenska 3: Fixa litteraturen 2, Fixa språket 2, Fixa genren, andra upplagan