Fixa genren

Fixa genren – med fokus på att läsa och skriva i genrer. Fixa genren presenterar mönstertexter och visar på typiska drag för olika genrer. Genrekunskapen ger i sin tur verktygen för att skriva rätt text vid rätt tillfälle. För kurserna Svenska 1–3.

 

Läs mer...
Fixa genren, andra upplagan Fixa genren, andra upplagan
Fixa genren, andra upplagan

andra upplagan

Utkom 10 augusti 2015

Isbn
9789127442122
Typ
Häftad
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.
Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan
Fixa genren Digital u ljud, andra upplagan
Onlineprodukt

Digital u ljud, andra upplagan

Utkom 12 augusti 2015

Isbn
9789127442795
Licenstid
365 dagar
Typ
Onlineprodukt
Sidantal
312
Du har nått den maximala köpsumman.

Om Fixa genren

För Svenska 1, 2 och 3. Läsa och skriva i genrer

Fixa genren får dina elever verktygen för att förstå vad som utmärker olika genrer. Här finns mönstren de behöver när de ska producera texter inom såväl svenskan som andra ämnen. Varje kapitel är uppbyggt efter samma tydliga struktur som inleds med en eller flera mönstertexter. Därefter följer fakta om genren, övningar och workshoppar innan eleven producerar sin egen text i den aktuella genren. Längst bak i boken finns det en uppslagsdel där eleven kan läsa mer om bland annat språkriktighet, dispositionsmodeller och källkritik.

Med Fixa genren får eleven stöttning för att läsa, förstå och skriva olika slags texter, till exempel debattartiklar, retorikanalyser, litteraturanalyser, PM och vetenskapliga rapporter.

Kostnadsfritt extramaterial

Fixa genren fortsätter på webben! Under Extramaterial finns bokens bedömningsstöd. Med bedömningsstödet blir den formativa bedömningen överskådlig. Välj om du vill arbeta i en interaktiv pdf eller en pdf för utskrift.

Digitalbok

Fixa genren finns som digitalbok.