Pisa under 15 år

Resultat och trender

PISA under 15 år sammanfattas och diskuteras PISA ur olika perspektiv. Här beskrivs bakgrunden till undersökningen, hur den utvecklats och genomförts. De svenska resultaten från samtliga sex PISA-undersökningar presenteras. De används bl. a. till tvärstudier och sätts också i ett internationellt perspektiv. 

Tryckta utgåvor

Pisa under 15 år Nyhet
Häftad 235 sidor. 2018-08-27. ISBN 9789127819818
Köp direkt via din återförsäljare

15 år efter att den första PISA-undersökningen genomfördesi Sverige ger de forskare som arbetat med undersökningen sin bild av PISA.

I boken PISA under 15 år sammanfattas och diskuteras PISA ur flera olika perspektiv. Här beskrivs bakgrunden till undersökningen, hur den utvecklats och genomförts. De svenska resultaten från samtliga sex PISA-undersökningar presenteras. De används bland annat till tvärstudier och de sätts också i ett internationellt perspektiv. Även kritiken mot undersökningarna tas upp och författarna avslutar med att diskutera hur framtidenför PISA kan komma att se ut.

PISA under 15 år är en unik sammanställning som kan läsas av alla som är intresserade av PISA och de svenska PISA-resultaten, t.ex. lärarstudenter, yrkesverksamma lärare, utbildningsforskare och skolpolitiker.