Den dolda dörren

Om undran inför döden

"'Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga – det faktum att det tar slut. Den dolda dörren visar olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på att de om några år inte längre ska leva och mycket finns skrivet om döendet som process.Terminalvården är väl utbyggd

Tryckta utgåvor

Den dolda dörren
Inbunden 2014-03-01. ISBN 9789127134591
Köp direkt via din återförsäljare

Digitala utgåvor

Den dolda dörren
E-bok 2014-03-01. ISBN 9789127138506
Köp direkt via din återförsäljare
"'

Det finns en tystnad kring livets mest fundamentala fråga – det faktum att det tar slut. Den dolda dörren visar olika vägar att möta dödens problem. De flesta skräms av tanken på att de om några år inte längre ska leva och mycket finns skrivet om döendet som process.Terminalvården är väl utbyggd