Din webbläsare (Internet Explorer) är föråldrad. Uppdatera webbläsaren för en bättre och säkrare upplevelse.

Pixel åk 3

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärarande. 

Läs mer...
Pixel 3A Extrabok, andra upplagan Pixel 3A Extrabok, andra upplagan
Pixel 3A Extrabok, andra upplagan

Pixel 3A Extrabok, andra upplagan

Utkom 13 juni 2015

ISBN
9789127435834
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3A Facit, andra upplagan Pixel 3A Facit, andra upplagan
Pixel 3A Facit, andra upplagan

Pixel 3A Facit, andra upplagan

Utkom 21 augusti 2015

ISBN
9789127441897
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3A Grundbok, andra upplagan Pixel 3A Grundbok, andra upplagan
Pixel 3A Grundbok, andra upplagan

Pixel 3A Grundbok, andra upplagan

Utkom 13 juni 2015

ISBN
9789127433762
Typ
Inbunden
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan
Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan

Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan

Utkom 13 juni 2015

ISBN
9789127435018
Typ
Specialbindning
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack) Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Utkom 13 juni 2015

ISBN
9789127435698
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3B Extrabok, andra upplagan Pixel 3B Extrabok, andra upplagan
Pixel 3B Extrabok, andra upplagan

Pixel 3B Extrabok, andra upplagan

Utkom 4 augusti 2015

ISBN
9789127435841
Typ
Häftad
Sidantal
56
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3B Facit, andra upplagan Pixel 3B Facit, andra upplagan
Pixel 3B Facit, andra upplagan

Pixel 3B Facit, andra upplagan

Utkom 9 december 2015

ISBN
9789127441903
Typ
Häftad
Sidantal
48
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3B Grundbok, andra upplagan Pixel 3B Grundbok, andra upplagan
Pixel 3B Grundbok, andra upplagan

Pixel 3B Grundbok, andra upplagan

Utkom 3 juli 2015

ISBN
9789127433779
Typ
Inbunden
Sidantal
128
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan
Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan

Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan

Utkom 7 augusti 2015

ISBN
9789127435025
Typ
Specialbindning
Sidantal
180
Du har nått den maximala köpsumman.
Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack) Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)

Utkom 7 juli 2015

ISBN
9789127435704
Typ
Häftad
Sidantal
32
Du har nått den maximala köpsumman.
Titeln ingår i serien Pixel

Andra intressanta titlar

Undervisa med Pixel

Med Pixel blir du en aktiv undervisande lärare. Du får hjälp med att lägga upp läsåret, planera lektionerna och kartlägga och bedömma elevernas kunskaper.

Inledningen används i huvudsak för att planera och lägga upp undervisningen utifrån pixelmetodiken. Här finns författarnas tankar om matematiken, metodiska tips, utvärderingsstrategier och hur innehållet förankras i Lgr 11.

Handledning för varje lektion

Varje uppslag i lärarboken är en lektion. Här finns det du behöver för planeringen och genomförandet. Det framgår tydligt vilka matematiska moment som behövs. Varje uppslag innehåller tips på hur undervisningen kan förenklas, utmanas och kompletteras med aktiviteter vid sidan av boken. Det finns även hänvisningar till sidor i extraboken, kopieringsunderlaget och läxboken.

Prov och bedömning

Provet längst bak i lärarboken innehåller material för att kartlägga elevernas kunskaper när arbetet med grundboken är slut. Det finns tydliga instruktioner som beskriver hur provet ska genomföras, hur uppgifterna ska bedömas och hur undervisningen inför kommande termin kan läggas upp utifrån resultatet.

I lärarboken finns tydliga rubriker:
* Matematiskt innehåll
* Material
* Sidan uppgifter
* Förenkla
* Utmana
* Aktiviteter

Pixel för eleven

Grundbok

Grundboken är uppdelad i kapitel med tydliga rubriker, för att visa det matematiska innehållet. Uppgifterna som följer går från att vara halvkonkreta till mer abstrakta.

Samtalsbild och exempelrutor
Varje kapitel i grundboken inleds med en samtalsbild som är en bra utgångspunkt för att träna eleverna i att samtala om matematik, resonera och argumentera. Genom samtalen kan läraren lyssna på elevernas erfarenheter och få en uppfattning om deras matematiska förståelse. Många av uppslagen i varje kapitel har en exempelruta där dagens lektion kan ta sin utgångspunkt. Rutan är tänkt för gemensamt arbete med det som är nytt men också som en minnesbild när eleven sedan arbetar med uppgifterna som följer.

Diagnos och Öva
I slutet av varje kapitel finns en diagnos. Uppgifterna i diagnosen ligger på en nivå som eleverna bör ha uppnått för att klara utmaningarna i de följande kapitlen .Efter diagnosen följer två sidor med uppgifter på olika nivåer. Öva 1 är för de elever som ännu inte helt behärskar det genomarbetade innehållet. Uppgifterna är konkreta och hämtade från kapitlet. De elever som helt behärskar ämnesinnehållet i kapitlet kan gå vidare och göra Öva 2, som innehåller mer utmanande uppgifter.

Arbeta tillsammans
På den sista sidan utmanas eleverna att vara kreativa och använda sig av de kunskaper de har fått i kapitlet. Tanken är att eleverna ska arbeta i par eller i smågrupper.

Extrabok

Till elever som behöver fler uppgifter och utmaningar finns en extrabok. Uppgifterna är uppbyggda på samma sätt som i grundboken, så att eleverna förstår vad de ska göra och kan arbeta självständigt. 

Läxbok

Läxorna följer innehållet i grundboken  kapitel. Uppgifterna är av samma typ som eleverna mött i skolan, så att de ska känns sig trygga och veta hur det ska lösa uppgifterna hemma. På varje sida finns en text till föräldrarna om vad läxan tränar samt tips på de kan konkretisera uppgifterna eller göra läxan mer utmanande.

Tankehäfte

Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tankar och uträkningar när de arbetar.

Kopieringsunderlag FK-3

Pärmen med kopieringsunderlag innehåller arbetsblad med färdighetsträning, spel och aktiviteter av olika svårighetsgrad, strukturerade efter matematiskt innehåll. Från lärarboken finns hänvisningar till när det passar att använda olika kopieringsunderlag.

Problemlösning FK-3

Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Handdockor Pix och Pax

Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK till åk 3. Dessa två figurer kan bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna. Pix och Pax finns som handdockor.


Pixel kortfattat:

Tydligt för eleven – Korta instruktioner och enkel layout

Metodiskt – Från konkret till abstrakt

Forskningsanknytning – Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Utmanande – Vill få eleverna att reflektera, inte bara räkna på

Varierat – Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Enkelt för läraren – Lärarboken ger dig stöd sida för sida

Med Pixel blir du en aktiv undervisande lärare. Du får hjälp med att lägga upp läsåret, planera lektionerna och kartlägga och bedömma elevernas kunskaper.

Inledningen används i huvudsak för att planera och lägga upp undervisningen utifrån pixelmetodiken. Här finns författarnas tankar om matematiken, metodiska tips, utvärderingsstrategier och hur innehållet förankras i Lgr 11.

Handledning för varje lektion

Varje uppslag i lärarboken är en lektion. Här finns det du behöver för planeringen och genomförandet. Det framgår tydligt vilka matematiska moment som behövs. Varje uppslag innehåller tips på hur undervisningen kan förenklas, utmanas och kompletteras med aktiviteter vid sidan av boken. Det finns även hänvisningar till sidor i extraboken, kopieringsunderlaget och läxboken.

Prov och bedömning

Provet längst bak i lärarboken innehåller material för att kartlägga elevernas kunskaper när arbetet med grundboken är slut. Det finns tydliga instruktioner som beskriver hur provet ska genomföras, hur uppgifterna ska bedömas och hur undervisningen inför kommande termin kan läggas upp utifrån resultatet.

I lärarboken finns tydliga rubriker:
* Matematiskt innehåll
* Material
* Sidan uppgifter
* Förenkla
* Utmana
* Aktiviteter

Pixel för eleven

Grundbok

Grundboken är uppdelad i kapitel med tydliga rubriker, för att visa det matematiska innehållet. Uppgifterna som följer går från att vara halvkonkreta till mer abstrakta.

Samtalsbild och exempelrutor
Varje kapitel i grundboken inleds med en samtalsbild som är en bra utgångspunkt för att träna eleverna i att samtala om matematik, resonera och argumentera. Genom samtalen kan läraren lyssna på elevernas erfarenheter och få en uppfattning om deras matematiska förståelse. Många av uppslagen i varje kapitel har en exempelruta där dagens lektion kan ta sin utgångspunkt. Rutan är tänkt för gemensamt arbete med det som är nytt men också som en minnesbild när eleven sedan arbetar med uppgifterna som följer.

Diagnos och Öva
I slutet av varje kapitel finns en diagnos. Uppgifterna i diagnosen ligger på en nivå som eleverna bör ha uppnått för att klara utmaningarna i de följande kapitlen .Efter diagnosen följer två sidor med uppgifter på olika nivåer. Öva 1 är för de elever som ännu inte helt behärskar det genomarbetade innehållet. Uppgifterna är konkreta och hämtade från kapitlet. De elever som helt behärskar ämnesinnehållet i kapitlet kan gå vidare och göra Öva 2, som innehåller mer utmanande uppgifter.

Arbeta tillsammans
På den sista sidan utmanas eleverna att vara kreativa och använda sig av de kunskaper de har fått i kapitlet. Tanken är att eleverna ska arbeta i par eller i smågrupper.

Extrabok

Till elever som behöver fler uppgifter och utmaningar finns en extrabok. Uppgifterna är uppbyggda på samma sätt som i grundboken, så att eleverna förstår vad de ska göra och kan arbeta självständigt. 

Läxbok

Läxorna följer innehållet i grundboken  kapitel. Uppgifterna är av samma typ som eleverna mött i skolan, så att de ska känns sig trygga och veta hur det ska lösa uppgifterna hemma. På varje sida finns en text till föräldrarna om vad läxan tränar samt tips på de kan konkretisera uppgifterna eller göra läxan mer utmanande.

Tankehäfte

Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tankar och uträkningar när de arbetar.

Kopieringsunderlag FK-3

Pärmen med kopieringsunderlag innehåller arbetsblad med färdighetsträning, spel och aktiviteter av olika svårighetsgrad, strukturerade efter matematiskt innehåll. Från lärarboken finns hänvisningar till när det passar att använda olika kopieringsunderlag.

Problemlösning FK-3

Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Handdockor Pix och Pax

Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK till åk 3. Dessa två figurer kan bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna. Pix och Pax finns som handdockor.


Pixel kortfattat:

Tydligt för eleven – Korta instruktioner och enkel layout

Metodiskt – Från konkret till abstrakt

Forskningsanknytning – Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Utmanande – Vill få eleverna att reflektera, inte bara räkna på

Varierat – Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Enkelt för läraren – Lärarboken ger dig stöd sida för sida

Digitalt

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! I extramaterialet finns praktiska och kostnadsfria komplement till böckerna, t.ex. webbövningar och uppgifter med programmering.

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! I extramaterialet finns praktiska och kostnadsfria komplement till böckerna, t.ex. webbövningar och uppgifter med programmering.

Programmering

Så kompletterar vi Pixel för åk 1-3 med programmering
Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?
Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Så kompletterar vi Pixel för åk 1-3 med programmering
Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?
Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner.