Singma matematik åk 1

Ett nytt matematikläromedel som baseras på Singaporemodellen och ger stora möjligheter att upptäcka och utforska matematiken. Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik med med smarta visuella metoder för problemlösning.

Tryckta läromedel

Singma matematik 1A Lärarhandledning med lärarwebb
Utgiven: 2017-05-22
232 Sidor
ISBN 9789127448704
Specialbindning
400 kr
Provläs
Singma matematik 1A Lärobok
Utgiven: 2016-08-17
144 Sidor
ISBN 9789127446861
Inbunden
100 kr
Provläs
Singma matematik 1B Lärarhandledning med lärarwebb
Utgiven: 2017-05-11
256 Sidor
ISBN 9789127447769
Specialbindning
400 kr
Provläs
Singma matematik 1A Övningsbok
Utgiven: 2016-08-11
132 Sidor
ISBN 9789127446878
Inbunden
80 kr
Provläs
Singma matematik 1B Lärobok
Utgiven: 2017-01-31
160 Sidor
ISBN 9789127447776
Specialbindning
100 kr
Provläs
Singma matematik 1B Övningsbok
Utgiven: 2017-01-20
160 Sidor
ISBN 9789127447783
Inbunden
80 kr
Provläs

Digitala läromedel

Singma matematik 1A Lärarwebb 12 mån Kommande
Utgiven: 2019-01-14
ISBN 9789127455795
Onlineprodukt
100 kr
Singma matematik 1B Lärarwebb 12 mån Kommande
Utgiven: 2019-01-14
ISBN 9789127455818
Onlineprodukt
100 kr

Visa alla produkter (8 st)

Om Singma matematik åk 1

Att ge eleverna goda grundkunskaper i matematik, självförtroende, nyfikenhet och intresse för att lära mer – det är några av matematikundervisningens viktigaste uppgifter. 

Med Singma matematik betonas kvalitet i undervisningen och lärarens viktiga roll för elevers utveckling och lärande. Läromedlet ger dig som lärare stöd och en tydlig idé om hur lektioner kan läggas upp, vad som är i fokus och hur du på bästa sätt stödjer och utmanar elevers eget tänkande och lärande.

Singaporemodellen

Singma tar utgångspunkt i hur matematikundervisningen är uppbyggd enligt Singaporemodellen. Singma har arbetats fram i samarbete med Dr Yeap Ban Har, en världsledande expert inom området. Singapore tillhör sedan länge toppnationerna i internationella undersökningar som Pisa och TIMSS, och modellen har fått stor spridning internationellt. 

Arbetsgång

Varje lektion är indelad i tre huvudmoment av olika karaktär. Momenten är återkommande i varje lektion för att på olika sätt skapa igenkänning för eleverna. I de olika momenten får eleverna möjlighet att under en och samma lektion träna på förmågorna i matematik utifrån läroplanen. Uppgifterna är omsorgsfullt utvalda för att uppmuntra till samtal och reflektion om olika strategier, och för att ge variation och progression.

Elevens böcker

Singma matematik omfattar en lärobok och en övningsbok per termin. Till varje lektion i läroboken finns uppgifter i övningsboken som är avsedda för individuell träning.

Lärobok

Används för gemensamma genomgångar och samtal i klassen, samt till övningar och aktiviteter som eleverna gör i par eller i grupp.

Övningsbok

Eleven tränar självständigt och befäster sina kunskaper. Uppgifterna i övningsboken är direkt kopplade till varje lektion.

Singma Lärobok Singma Övningsbok

Vi utforskar
Varje lektion börjar med att eleverna har boken stängd och du inleder med en noga utvald startuppgift. Här har du som lärare en coachande roll, och ställer frågor för att utveckla elevernas tänkande och reflektion. I lärarhandledningen får du allt stöd du behöver för att leda diskussionen och för att formalisera matematiken på tavlan.

Vi lär
När ni är klara med startuppgiften öppnar ni boken och tittar på den eller de lösningar som presenteras. Gjorde ni likadant eller på ett annat sätt?

Vi övar
I nästa moment får eleverna pröva fler uppgifter som behandlar samma ämnesområde på ett liknande sätt. De fortsätter att arbeta i par eller grupp och tanken är att de ska fortsätta att samtala och resonera kring uppgifterna.

Jag övar
I den sista delen av lektionen får eleverna arbeta på egen hand med att befästa sina kunskaper i övningsboken.

Genomtänkt undervisning

I Singaporemodellen betonas vikten av lärarens kompetens och att undervisningen bedrivs med hög kvalitet på ett genomtänkt och systematiskt sätt.

Läraren har en central roll och ett tydligt uppdrag att undervisa för förståelse och lära eleverna att bemästra matematiken. Lärarens roll är att ställa frågor för att hjälpa eleverna att utveckla sitt tänkande och att uppmuntra dem att finna fler strategier och metoder för att lösa problem. Läraren återberättar och speglar det som eleverna säger, men ger som regel inte svaren utan de kommer från eleverna själva.

Film

För dig som är nyfiken på hur man kan jobba med Singma i klassrumet! Se Kom igång-kursen och inspireras.

Lärarwebb

Via aktiveringskoden som du hittar i lärarhandledningen kommer du åt att ladda ner extramaterial såsom undervisningsstöd, kopieringsunderlag och bedömningsstöd. 

Singma extramaterial

Programmering

Vad finns avseende programmering i Singma? I Singma finns programmering som en del av läromedlet från årskurs 2. I böckerna för 2B och 3B finns kapitel som tar upp ämnesinnehållet. Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Hur möter läromedlet Skolverkets krav för undervisning i programmering? Singma tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Det finns uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Har du frågor om innehållet?

Kontakta Veronica Thurén, tel: 08-4538704. 
Är du intresserad av fortbildning i Singaporemodellen? Kontakta Admera Education.