Pixel åk 3

Digital lärresurs Matematik
1-3

Matematik kan upplevas som ett abstrakt ämne i de tidiga skolåren. Pixel löser det problemet genom att alla övningar börjar i det konkreta, innan matematikens språk introduceras. I Pixel får eleverna lära på ett kreativt och lekfullt sätt. Allt förankrat i forskning kring barns lärarande.


Tryckta läromedel

Pixel 3A Extrabok, andra upplagan Pixel 3A Extrabok, andra upplagan
Pixel 3A Extrabok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-06-13
56 Sidor
ISBN 9789127435834
Häftad
Provläs
Pixel 3A Facit, andra upplagan Pixel 3A Facit, andra upplagan
Pixel 3A Facit, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-21
48 Sidor
ISBN 9789127441897
Häftad
Pixel 3A Grundbok, andra upplagan Pixel 3A Grundbok, andra upplagan
Pixel 3A Grundbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-06-13
128 Sidor
ISBN 9789127433762
Inbunden
Provläs
Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan
Pixel 3A Lärarbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-06-13
180 Sidor
ISBN 9789127435018
Specialbindning
Provläs
Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack) Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Pixel 3A Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Utgivningsdatum 2015-06-13
32 Sidor
ISBN 9789127435698
Häftad
Provläs
Pixel 3B Extrabok, andra upplagan Pixel 3B Extrabok, andra upplagan
Pixel 3B Extrabok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-04
56 Sidor
ISBN 9789127435841
Häftad
Provläs
Pixel 3B Facit, andra upplagan Pixel 3B Facit, andra upplagan
Pixel 3B Facit, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-12-09
48 Sidor
ISBN 9789127441903
Häftad
Pixel 3B Grundbok, andra upplagan Pixel 3B Grundbok, andra upplagan
Pixel 3B Grundbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-07-03
128 Sidor
ISBN 9789127433779
Inbunden
Provläs
Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan
Pixel 3B Lärarbok, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-08-07
180 Sidor
ISBN 9789127435025
Specialbindning
Provläs
Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack) Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Pixel 3B Läxbok, andra upplagan (5-pack)
Utgivningsdatum 2015-07-07
32 Sidor
ISBN 9789127435704
Häftad
Provläs

Digitala läromedel

Pixel 3A Grundbok  IST Lärarmaterial, andra upplagan Pixel 3A Grundbok  IST Lärarmaterial, andra upplagan
Pixel 3A Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-10-22
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443259
Onlineprodukt
Pixel 3B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan Pixel 3B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Pixel 3B Grundbok IST Lärarmaterial, andra upplagan
Utgivningsdatum 2015-11-05
Licenstid 365 dagar
ISBN 9789127443266
Onlineprodukt

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel 3B
Pixel 3A

Visa alla produkter (12 st)

Undervisa med Pixel

Med Pixel blir du en aktiv undervisande lärare. Du får hjälp med att lägga upp läsåret, planera lektionerna och kartlägga och bedömma elevernas kunskaper.

Inledningen används i huvudsak för att planera och lägga upp undervisningen utifrån pixelmetodiken. Här finns författarnas tankar om matematiken, metodiska tips, utvärderingsstrategier och hur innehållet förankras i Lgr 11.

Handledning för varje lektion

Varje uppslag i lärarboken är en lektion. Här finns det du behöver för planeringen och genomförandet. Det framgår tydligt vilka matematiska moment som behövs. Varje uppslag innehåller tips på hur undervisningen kan förenklas, utmanas och kompletteras med aktiviteter vid sidan av boken. Det finns även hänvisningar till sidor i extraboken, kopieringsunderlaget och läxboken.

Prov och bedömning

Provet längst bak i lärarboken innehåller material för att kartlägga elevernas kunskaper när arbetet med grundboken är slut. Det finns tydliga instruktioner som beskriver hur provet ska genomföras, hur uppgifterna ska bedömas och hur undervisningen inför kommande termin kan läggas upp utifrån resultatet.

I lärarboken finns tydliga rubriker:
* Matematiskt innehåll
* Material
* Sidan uppgifter
* Förenkla
* Utmana
* Aktiviteter

Pixel för eleven

Grundbok

Grundboken är uppdelad i kapitel med tydliga rubriker, för att visa det matematiska innehållet. Uppgifterna som följer går från att vara halvkonkreta till mer abstrakta.

Samtalsbild och exempelrutor
Varje kapitel i grundboken inleds med en samtalsbild som är en bra utgångspunkt för att träna eleverna i att samtala om matematik, resonera och argumentera. Genom samtalen kan läraren lyssna på elevernas erfarenheter och få en uppfattning om deras matematiska förståelse. Många av uppslagen i varje kapitel har en exempelruta där dagens lektion kan ta sin utgångspunkt. Rutan är tänkt för gemensamt arbete med det som är nytt men också som en minnesbild när eleven sedan arbetar med uppgifterna som följer.

Diagnos och Öva
I slutet av varje kapitel finns en diagnos. Uppgifterna i diagnosen ligger på en nivå som eleverna bör ha uppnått för att klara utmaningarna i de följande kapitlen .Efter diagnosen följer två sidor med uppgifter på olika nivåer. Öva 1 är för de elever som ännu inte helt behärskar det genomarbetade innehållet. Uppgifterna är konkreta och hämtade från kapitlet. De elever som helt behärskar ämnesinnehållet i kapitlet kan gå vidare och göra Öva 2, som innehåller mer utmanande uppgifter.

Arbeta tillsammans
På den sista sidan utmanas eleverna att vara kreativa och använda sig av de kunskaper de har fått i kapitlet. Tanken är att eleverna ska arbeta i par eller i smågrupper.

Extrabok

Till elever som behöver fler uppgifter och utmaningar finns en extrabok. Uppgifterna är uppbyggda på samma sätt som i grundboken, så att eleverna förstår vad de ska göra och kan arbeta självständigt. 

Läxbok

Läxorna följer innehållet i grundboken  kapitel. Uppgifterna är av samma typ som eleverna mött i skolan, så att de ska känns sig trygga och veta hur det ska lösa uppgifterna hemma. På varje sida finns en text till föräldrarna om vad läxan tränar samt tips på de kan konkretisera uppgifterna eller göra läxan mer utmanande.

Tankehäfte

Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tankar och uträkningar när de arbetar.

Kopieringsunderlag FK-3

Pärmen med kopieringsunderlag innehåller arbetsblad med färdighetsträning, spel och aktiviteter av olika svårighetsgrad, strukturerade efter matematiskt innehåll. Från lärarboken finns hänvisningar till när det passar att använda olika kopieringsunderlag.

Problemlösning FK-3

Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Handdockor Pix och Pax

Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK till åk 3. Dessa två figurer kan bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna. Pix och Pax finns som handdockor.


Pixel kortfattat:

Tydligt för eleven – Korta instruktioner och enkel layout

Metodiskt – Från konkret till abstrakt

Forskningsanknytning – Baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet

Utmanande – Vill få eleverna att reflektera, inte bara räkna på

Varierat – Blanda mellan praktiska aktiviteter, uppgifter i boken och digitala övningar

Enkelt för läraren – Lärarboken ger dig stöd sida för sida

Digitalt

Kostnadsfritt extramaterial

Pixel fortsätter på webben! I extramaterialet finns praktiska och kostnadsfria komplement till böckerna, t.ex. webbövningar och uppgifter med programmering.

Lärarmaterial för interaktiv skrivtavla

Via Pixel Grundbok IST kan du visa sidorna på storbild och undervisa med interaktiva funktioner. På varje ställe i boken där du kan vara hjälpt av konkret material, finns digitala verktyg som klockor, tallinjer, talkort och diagram till din hjälp.

Programmering

Så kompletterar vi Pixel för åk 1-3 med programmering
Pixel kompletteras med elevuppgifter och lärarstöd relaterat till programmering. Detta material kommer att läggas till som en bilaga på Mina sidor till att börja med, och vi lägger in uppgifter och text i handledningarna vid framtida tilltryck.

Hur kommer läromedlet möta Skolverkets krav för undervisning i programmering?
Det kommer att finnas uppgifter som tar upp det centrala innehållet från kursplanen. Uppgifter där eleverna får konstruera, beskriva och följa stegvisa instruktioner som grund för programmering samt uppgifter där eleverna får använda symboler vid stegvisa instruktioner. 

Konsten att välja läromedel i matematik

Alla ska med eftersom alla barn och ungdomar kommer att ha stor nytta av sina matematikkunskaper senare i livet. När ämnet är viktigt blir också du som lärare extra viktig. Att du hittar det läromedel som passar dig och dina elever har även det stor betydelse. Det är därför vi har gjort den här broschyren.

Beställ broschyr