Pixel övrigt FK-3

Till Pixel FK-3 finns kopieringsunderlag, facit, tankehäfte, problemlösningshäfte och handdockorna Pix och Pax.

Tryckta läromedel

Pixel FK-3 Kopieringsunderlag, andra upplagan
Häftad 418 sidor. 2015-08-20. ISBN 9789127435711
565 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel FK-3 Kopieringsunderlag Facit, andra upplagan
Specialbindning 44 sidor. 2015-11-11. ISBN 9789127441910
65 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel FK-3 Problemlösning, andra upplagan
Specialbindning 128 sidor. 2015-08-26. ISBN 9789127440234
425 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel Handdockor
Övrigt 2015-02-13. ISBN 9789127441576
255 kr
Köp direkt via din återförsäljare
Pixel Tankehäfte (25-pack)
Häftad 32 sidor. 2015-01-29. ISBN 9789127441934
100 kr
Köp direkt via din återförsäljare

Visa alla produkter (5 st)

Om kopieringsunderlagen och övriga material till Pixel FK-3

Kopieringsunderlag FK-3

Pärmen med kopieringsunderlag innehåller arbetsblad med färdighetsträning, spel och aktiviteter av olika svårighetsgrad, strukturerade efter matematiskt innehåll. Från lärarboken finns hänvisningar till när det passar att använda olika kopieringsunderlag.

Problemlösning FK-3

Det här är ett kopieringsunderlag med problemlösningsuppgifter. Varje problem har en handledningssida där du förutom uppgiftsbeskrivning och lösningsförslag får tips på hur du kan förenkla och utmana för att anpassa till alla elever. Problemen kan användas fristående eller kopplas till grundböckernas innehåll.

Tankehäfte

Tankehäftet är ett stort skrivhäfte med blanka sidor. Använd häftet för att uppmuntra eleverna att skriva eller rita sina tankar och uträkningar när de arbetar.

Handdockor Pix och Pax

Pix och Pax är två hjälpredor och följeslagare i böckerna från FK till åk 3. Dessa två figurer kan bli en extra motiverande faktor på matematiklektionerna. Pix och Pax finns som handdockor.